Framskriving av folketalet

Volda blir større enn Ørsta

I 2050 vil Volda kommune ha fleire innbyggjarar enn Ørsta kommune. Det går fram av Statistisk sentralbyrå sine ferskaste framskrivingar.

Retning Volda: I framtida vil fleire tilflyttarar ha retning Volda enn Ørsta. Arkiv 

Nyheiter

SSB presenterte tala tysdag, og syner at uansett kva alternativ som vert lagt til grunn, vil Volda gå forbi Ørsta i folketal.