Ørsta kommune

Vil byggje ny veg forbi Tindebygget i 2021

Trase for framtidig sambindingsveg E39 - Vikøøyrane, Ørsta sentrum.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

Ørsta kommune ynskjer å byggje ny sambindingsveg mellom E39 og Vikeøyrane i Ørsta sentrum allereie i 2021. Vegen skal plasserast mellom Tindebygget og BilXtra.