Vassendgutane aukar overskotet

Aksjeselskapet til bandet Vassendgutane har levert rekneskapen for 2019.

Vassendgutane "gav jernet" på Kaihuset i november i fjor.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Sunnmørsposten: Det viser 12,5 millionar i inntekter i 2019, mot nær 13 millionar i 2018. Sjølv med lågare inntekter har dei auka årsresultatet frå 2,15 millionar til 2,7 millionar. Av dette går dryge ein million til utbyte, medan 1,65 million blir overført til eigenkapital.