Her vart funnet gjort

Funnet av Maja gjort utanfor leiteområdet

Her var funnet gjort fredag, etter det Møre-Nytt får opplyst.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Funnet av leivningane etter det som truleg er den sakna Maja Herner vart gjort i fjellsida under Nivane fredag ettermiddag. Dette er i eit område der det ikkje har vore organisert leiting. Dette får Møre-Nytt stadfesta av politiet.