Vedgjekk for lite pengar til sjukeheimane

Kommunedirektøren vedgjekk feilbudsjettering, og Sp danna allianse med Høgre. Saka om konsekvensar av 2020- budsjettet kan verte spennande i kommunestyret.

Underbudsjettert: Kommunedirektør Wenche Solheim vedgjekk at sjukeheimsseksjonen har fått for lita løyving.  Foto: Rune Sæbønes

Det er greitt å gje eit tydeleg signal om budsjettdisiplin som forslaget frå Lied inneber

Nyheiter

I formannskapet vart ordførar Stein Aam (Sp) overkøyrd av partikollega Per Ivar Lied og Per Are Sørheim (H).