– Imponert av skulane og barnehagane

Kommunedirektør Wenche Solheim rosa dei tilsette då ho oppdaterte politikarane om korona-situasjonen i Ørsta.

Elevar: Første skuledag etter korona, no med større avstand mellom pultane.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

– Eg er veldig imponert over skulane og barnehagane. Skulefritidsordninga har litt redusert opningstid, men foreldre som har behov utanom opningstid vert oppmoda til å kontakte rektorane.