Sæbø skule 18. mai

Jubla for syttande mai dagen etter

På Sæbø skule var det syttandemaistemning den 18. mai. Då var det tid for idrettsleikar og pølsefest.

Pølsefest: Stor jubel for pølsefesten på Sæbø skule måndag.  Foto: Rune Sæbønes

Det gjer ingenting at vi feirar 17. mai på 18. mai

Nyheiter

Med strenge smittevernreglar var det ikkje mogleg å gjennomføre idrettsleikar som vanleg på Sæbø 17. mai. Det gjorde Sæbø skule noko med.