Sparebanken Møre

- Tal på konkursar er avhengig av kor langvarig situasjonen vert

Leiar: Hege Karete Hamre er leiar for næringslivsavdelinga i Sparebanken Møre. 

Nyheiter

- Det vil nok dessverre kome nokre konkursar som følgje av korona-situasjonen. Men omfanget og tidsperspektivet er det vanskeleg å seie noko om.