Banksjef Line Wiik Bjerknes

- Folk er generelt opptekne av å ivareta pliktene

Leiar: Line Wiik Bjerknes er leiar for personmarknaden. 

Nyheiter

- Vi har oppmoda kundane om å ta raskt kontakt med banken. Dess tidligere vi kjem i dialog med kundane, dess betre løysingar kan vi finne saman.