Kontantstøtteordninga

– Dei små og dei nystarta fell igjennom

– Dei små bedriftene fell igjennom når kontantstøtta frå staten skal utbetalast. Også dei nystarta verksemdene slit.

Uroa: Næringssjef Odd Magne Vinjevoll er uroa over apriltala til næringslivet. 

Nyheiter

Det seier dagleg leiar Odd Magne Vinjevoll hos Ørsta næringskontor.