Skulestarten

– Dei elevane som no får gå på skule igjen, vil oppleve at det er ein ny måte å vere på skule på

Borna har sakna kontakt med klassekameratane og med lærarane. Dei aller fleste gler seg til måndag.

Skulestart: FAU-leiar Are Folkestad ser fram til ei gradvis gjenopning av skulane. Han gir ros til lærarane for ei god undervisning via digitale plattformer. 

Nyheiter

Det seier både Are Folkestad, leiar for FAU ved Vikemarka skule, og Eva Christine Stokke, leiar for FAU ved Velle skule.