Fylkesmannen bekymra for Volda-økonomien

Spesielt uroa over lånegjelda

Medlemmer av Volda formannskap under budsjettmøtet før jul.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

I eit brev til Volda kommune uttrykkjer Fylkesmannen uro for Volda kommune sin økonomi no og dei næraste åra.