Geiranger Bakeri satsar på kveldsope og utvidar mattilbodet

– Eit slikt tilbod har vore sakna i Volda

Satsar: Geiranger Bakeri har utvida opningstidene sine og menyen. Gaute Myhre Holen er godt nøgd med korleis tilbodet har blitt tatt imot av kundane. 

Nyheiter

Med installasjon av italiensk pizzaomn, skjenkeløyve og utvida mattilbod ønsker Geiranger Bakeri å samle voldingane på kveldstid.