God dag-praten med Øyvind Lied

«Øyvind Lied i duett med Chaka Khan og rett på Bilboardlista!»

Gi årleg driftstilskot til Merkesteinane og be volda- ordføraren gjere det same

Nyheiter

Korleis ser kvardagen din ut?

Min kvardag er stort sett fylt med musikk i ymse variantar. Skrive arrangement, komponere, dirigere kor, gjere innspelingar, øve med band/orkester. Likar å gå turar og halde kontakt med familie og vener.