Avrenning frå hogstfelt til lakseelva i Barstadvik

– Laksestammen i Storelva er på randen av utrydding, og Allskog er i ferd med å slå inn siste spikaren i kista

– Laksestammen i Storelva i Barstadvik er på randen av utrydding, og Allskog er no i ferd med å slå inn siste spikaren i kista. Og Ørsta kommune gjer ingenting.

Vassprøver: Idar Barstad tok vassprøver i november. Analysesvara viser at elvevatnet inneheld fem gonger meir labilt aluminium enn det som skal til fo å drepe lakseyngelen. Foto: Svein Nordal 

Nyheiter

Det seier Idar Barstad i Barstadvik elveeigarlag.