Leilegheitene vert for dyre

Endrar byggjeplanane på Mørebiltomta

Dei ambisiøse planane for bustadsatsing på Mørebiltomta må endrast.

Planar: Dei ambisiøse bustadplanane for Mørebiltomta vert no justert. Skisse: Asplan Viak 

Det er valt løysingar som ikkje let seg gjennomføre med det prisnivået ein kan forvente på bustader i Ørsta

Nyheiter

– Det viser seg at det er valt løysingar som ikkje let seg gjennomføre med det prisnivået ein kan forvente på bustader i Ørsta. For å kunne gjennomføre utbygginga på Mørebiltomta ser ein seg nøydde til å endre på og kanskje skalere ned prosjektet.