Nær 200 har mist lønstillegget - no er det konflikt

Reagerer: Dei hovudtillitsvalde reagerer på at Ørsta kommune har endra lønnspolitikken: F.v.: Aud Winther (Sjukepleiarforbundet) Hild Våge (Fagforbundet), Børild Skåra (Delta), Preben Trellevik Fellesorganisasjonen), og Bård Flekke (Akademikerforbundet). 

Nyheiter

– Det kjennest urettferdig. Brått miste fleire tilsette tillegga som var forhandla fram lokalt. Det kjennest som eit brot på tillit.