– Kan verte fatalt for pasienten

Ambulanse: Dei tillitsvalde i ambulansetenesta på Søre Sunnmøre er uroa. 

Nyheiter

– For pasienten kan det verte fatalt om Volda sjukehus ikkje kan ta i mot traumepasientar.