Spora rømt laks til Vartdal

- Uforståeleg, seier fiskeoppdrettaren
Nyheiter

Fiskeridirektoratet har offentleggjort tre rapportar etter hendingar med rømt oppdrettslaks. Her er det brukt DNA-analysar for å spore kvar fisken kjem frå. Ei av desse sakene gjeld Ørstaelva, og konklusjonen er at dei rømde laksane stammer frå Vartdal Fiskeoppdrett.