Ørsta går nye vegar

Får ekstra 100-lapp i timen for å jobbe helg

Faglærte helsearbeidarar i Ørsta skal få 100 kroner timen ekstra for helgejobbing. Målet er redusert vikarbruk og betre arbeidsmiljø.

Positive: Mariann Lorentzen og Oddlaug Nytun jobbar på Ørstaheimen og er tillitsvalde for Norsk sjukepleiarforbund og Fagforbundet. – Ein gullavtale, meiner dei ti pleiarane. 

Nyheiter

Hundrelappen kjem opp på andre tillegg som helgearbeid utløyser gjennom sentrale avtaler. Målet er å få fast tilsette til å jobbe fleire timar på helg, noko som vil løyse fleire problem i eldreomsorga i Ørsta.