Frå suksess til fiasko

Her tapte KA Aurstad 80 millionar

Store tap på eit vegprosjekt i Sør- Trøndelag vert trekt fram som hovudårsaka til at KA Aurstad måtte slå seg konkurs.
Nyheiter

For vel ein månad sidan fekk E6 Frya – Sjoa «vakre vegers pris» for 2018. KA Aurstad var ein av hovudentreprenørane for utbygginga. For to år sidan vann dei kåringa Årets anlegg for same prosjektet