– Eg var nede eit døgn, men er ikkje sur over tapet, seier ordførar Stein Aam

– Eg vil lyfte Ørsta vidare

– Eg hadde eit døgn då eg var nede. No er eg ferdig med det, og no tenkjer eg konstruktivt for vidare utvikling av Ørsta. For sjølv om vi miste Bjørke, har vi sjølvsagt kjempemoglegheiter.

På offensiven: Ordførar Stein Aam finn krefter når han gjer gardsarbeid. Etter ein liten nedtur er han no klar for å lyfte Ørsta framover - sjølv om Bjørke og bygdene ikring glapp ut av hendene hans.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Medan Volda-ordførar Jørgen Amdam (Ap) og staben hans så smått har byrja å bu seg på å ta imot ein stor flokk innbyggjarar frå Bjørke og bygdene ikring, er det andre ting på agendaen hjå ordførar Stein Aam (Sp) og Co i Ørsta. Aam har spelt mange fotballkampar. Politisk spelte Aam sin viktigaste kamp nokon gong når det handla om å unngå at Bjørke hamna i nye Volda. Aam seier han har gjort alt han kunne for å unngå dette, og at han har stått på dag og natt. Men så skjedde det. Det vart tap. Og det sveid skikkeleg. Nokre dagar etter meldinga frå kommunalstatsråden kom, har Aam rista av seg tapet.
Kommunaldepartementet om grensejusteringa

- Fleirtalet vil tilhøyre Ørsta, men dette kan ikkje aleine avgjere utfallet, dersom andre moment talar for ei grensejustering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjorde måndag vedtak om at Bjørke og Viddal skal vere ein del av nye Volda kommune frå 2020.

 

Aksepterer

– Korrekt, og er langt ifrå sur. Eg aksepterer avgjerda, og skal svelgje ho. Eg har lært meg å tape og vinne. Men eg må også seie at eg synest grensejusteringa var unødvendig. Det er den kjensla eg sit att med. Avgjerda er endeleg, og saka kan ikkje ankast, konstaterer Ørsta-ordføraren.