Småkraft AS ynskjer å byggje ut Nøvedalselva på Standal

Småkraft AS har søkt NVE om konsesjon til å byggje ut Nøvedalselva kraftverk på Standal. Dette vil eventuelt verte det tredje kraftverket på Standal.

Nedbørsfeltet: Nøvedalen mellom Standaleidet og Bondalen utgjer nedbørsfeltet til det planlagde Nøvedalen kraftverk.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Søknaden frå Småkraft AS er no ute til høyring, og med høyringsfrist til 31. august.