Ørsta Høgre nekta å vere med på brev

– Kjem med feil informasjon til departementet

Gruppeleiar i Ørsta Høgre, Per-Are Sørheim, reagerer sterkt på innhaldet i eit brev som er sendt frå Ørsta formannskap til Kommunaldepartementet i saka om grensejustering for Bjørke-området.

Kritisk: – Det vart eit klart nei-fleirtal i Ørsta, og ifølgje ordføraren var dette ein stor politiske siger for Senterpartiet og andre. Det å prøve å gjere om dette til at den politiske leiinga i Ørsta var tilhengar av kommunesamanslåing fram til Volda inngjekk intensjonsavtale med Hornindal, er direkte feil, seier Per-Are Sørheim (H). Han vil ha samanslåing med Nye Volda.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Brevet er ein sterk argumentasjon for å unngå at området Bjørke vert flytta over til Nye Volda. Brevet er underskrive av ordførar Stein Aam (Sp), Karen Høydal (Ap), Jostein O Mo (Ap), Hans Olav Myklebust (Frp), Paul Kristian Hovden (KrF), Gunnar Knutsen (V) og Synnøve Rekkedal Hill (Sp). Høgre sine to medlemmer i formannskapet nekta å skrive under på brevet. Bakgrunnen er at Høgre meiner brevet inneheld feil påstandar knytt til kommunesamanslåingsprosessen.