For på 12-konserten i Voldskyrkja skal den ekperimentelle duoen THERMISTOR - Hans Robert Bondhus og Robert Løkketangen - improvisere.

Bondhus skildrar musikken slik:

– THERMISTOR improviserer abstrakte, musikalske forløp, tilstandar som oppstår og eksisterer her og no, før dei er borte igjen.

Konserten vil bestå av eit samanhengande strekk på om lag 20 minutt, der utøvarane søkjer å utfordre både seg sjølve og deltakarane til djup lytting til det musikalske materialet som utviklar seg.