Peder med kornetten: - Dirigenten var så snarsint at han kasta staven!