Vekerevyen: Satsar på både lokale krefter og lokale poeng