– Det var mykje betre enn det vi hadde forventa oss!