Filmperle med Hjørundfjord-kulissar kjem på Ørsta kino

foto