Så mange gjekk på kino i Ørsta og Volda i fjor

foto