Bluesbokkane rundar førti, og feirar i legendarisk kjellar

foto