Fekk kulturprisen: - Magne Ivar er ein viktig kulturberar