Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne