foto
studio: I Ocean Sound Recordings på Giske er levebrødet til bondalingen Henning Svoren å skape best mogleg lydopplevingar for artistane. – Eg har draumejobben. Foto: Roy-Arne Folkestad

Lydmagikaren frå Bondalen