foto
Musikk: Sverre Sørdal med sitt alle første instrument; ess-kornetten, og sitt noverande instrument: eufonium. I tillegg har han både piano, trekkspel, trombone, gitar og anna i kjellarstova - eller øvingsrommet. Foto: Janne-Marit Myklebust

Vel blåst, Sverre!