50 år sidan dei første journalist-spirane vart uteksaminerte

foto