Volda filmteater misser koronastøtte

Kultur

Volda filmteater må betale tilbake 130.032 kroner i koronastøtte til staten.