Redningsaksjon for eineståande internatskule

Eldbjørg Tvergrov er den siste som hugsar korleis det var å bu på Stavset internat-skule. Hjørundfjord kulturvernlag freistar å berge staden.

På skulebenken: På ein slik skulebenk satt Eldbjørg Standal Tvergrov, fyrst som førsteklassing i 1948, seinare som sjuandeklassing. På ein slik stol sit ein rak i ryggen anten ein vil det eller ikkje!  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Dette er den einaste att-verande skulen i landet som vart bygd på grunn av farleg skuleveg

Synnøve Rekkedal Hill
Kultur

Vi hadde med heimanfrå det som husmora skulle lage mat av, fortel Eldbjørg Standal Tvergrov.