Auka turisttrafikk gir slitasje, no vil dei ha betre betalt

  Foto: Morten Helgesen

New Articles

Den store auken i turisttrafikk til området Urke, får konsekvensar også for vegane, registrerer Ytre Urke grunneigarlag.