Granskar sikkerheita i ulykkesbilane

DØDSULYKKE: Ulykkesbilane kort tid etter kollisjonen. Karrosseria var relativt intakte.   Foto: Svein Aam

New Articles

-Sidan karosseria på ulykkesbilane er nokså intakte, men at det likevel var eit dødsulykke, er det naturleg for oss å granske bruken av sikkerheitsutstyr i dei involverte køyretøya.