Sjå bileta

- Eit eventyr på Trandal

Karane i BluesBeatles frå Brasil har ikkje opplevd makan.
New Articles

Dei kjem frå Sao Paulo i Brasil, og har aldri opplevd det som skjedde på Trandal fredag kveld.