Tema

onsdag 16.06 2021

Desse elevane vert handplukka til kreative jobbar

– Den digitale framtida vi er med på å skape, kan verte allemannseige om få år. Der vi kombinerer det å arbeide saman fysisk med også å møtest og løyse oppgåver i digitale rom.

tirsdag 18.05 2021

Kostnadssprekk for utviding av Volda vidaregåande

Prisen auka med 50 prosent

søndag 14.03 2021

"Smitteutbrotet kunne like så godt ha skjedd i ein vanleg skulekvardag"

Lesarinnlegg av Karoline Årseth Dimmen, elev i 3MU, Volda vidaregåande skule

onsdag 10.03 2021

Musikk og media-elevane ved Volda vgs

Fullt show i år og, men ikkje heilt som i fjor

tirsdag 02.03 2021

Russen aksjonerer for kreftforsking

Også i år er Volda-russen med på aksjonen Krafttak mot kreft. I år vert aksjonen litt annleis.

mandag 22.02 2021

Har bilar og klede, men når vert russefeiringa?

Russen ved Volda vidaregåande skule håper i det lengste det vert russefeiring rundt 17. mai.

søndag 13.12 2020

Ny elev smitta- fleire må i karantene

onsdag 09.12 2020

Volda vgs. får tilbygg

onsdag 21.10 2020

Vil utvide Volda vgs oppover

mandag 09.03 2020

Uendeleg skuffa Volda vgs-elevar

Må halde seg heime frå England og Spania på grunn av korona-fare

onsdag 04.03 2020

- Vi kjenner alle nokon som har vorte råka av kreft

– I fjor vart det samla inn 296.000 kroner av Volda-russen til Krafttak mot kreft. Målet i år er å slå den rekorden.

tirsdag 25.02 2020

Lagar nytt Escape room

tirsdag 11.02 2020

Musikklina imponerte

– Vi er så letta – kjensla er fantastisk

– No er vi berre glade for at premieren er over. Vi har vore veldig nervøse.

mandag 27.01 2020

Volleyball-NM for vidaregåande skular

"Best games ever" for Volda vgs

tirsdag 26.11 2019

Fylkesutvalet

Bergar restaurant- og matfag og musikklina

Fleirtalet i fylkesutvalet vil berge lina for restaurant og matfag i Ørsta, og vil ikkje halvere musikklina i Volda.