Tema

torsdag 21.01 2021

Staten betalar 5.000 per bil i dette sambandet

Det vart frakta 4.240 køyretøy i det nye sambandet Standal – Trandal – Sæbø – Skår i fjor. Det vil også seie at det vart gjeve eit statleg tilskot på 5.000 kroner per bil. Kvar gong.

onsdag 02.12 2020

– Heldigvis svingar eg til Ørsta og ikkje til Volda etter arbeidstid

mandag 23.11 2020

Vil ikkje hjelpe til med gang- og sykkelveg her

fredag 20.11 2020

Sikra flyruta Oslo – Hovden

Flyruta Oslo – Hovden får statleg støttekjøp ut 2021. Det er klart etter forhandlingane mellom Framstegspartiet og regjeringa om tiltakspakken for flynæringa m.a.

torsdag 19.11 2020

Widerøe satsar på Ålesund

Widerøe satsar på Ålesund lufthamn sommaren 2021. Då vert det direkteruter frå Vigra og til Nord-Noreg.

søndag 15.11 2020

Må legge bruplanar på is?

Åtvarar om kommunal kostnadsbombe for Voldsfjord-bruene

tirsdag 10.11 2020

Vil ha ny bru over Ørstaelva

– Ideen og tanken som Ørsta kommune fremmer er god, og vi meiner dette er verdt å sjå nærare på.

fredag 06.11 2020

Frp vil forhandle med regjeringa

Krev statsstøtte til Hovden – Oslo

Når Framstegspartiet om ei vekes tid går i forhandlingar med regjeringa om statsbudsjettet, er statleg støtte til flyruta Hovden – Oslo i heile 2021 eit viktig krav.

onsdag 04.11 2020

- Vi må kome inn i eit realistisk spor om Voldsfjordkryssinga

Omklassifisering til fylkesvegsamband kan bli løysinga for å finansiere Voldsfjorkryssinga.

fredag 30.10 2020

– Ytterleggåande tull å privatisere Vatnesvingane

– Å privatisere Vatnedalsvegen med Vatnesvingane vil eg karakterisere som ytterleggåande tull.

søndag 25.10 2020

Private må overta 60 kommunale vegar og vegstubbar

Ørsta kommune vil kvitte seg med ei rekkje kommunale vegar. Kring seksti vegar og vegstubbar er lista opp der kommunen ynskjer å overføre desse til private grunneigarar.

Krøvelen

Vil byte veg med Krøvel-folket

Formannskapet seier ja til å byte veg med Krøvel-folket. Den nye vegen som bygdefolket har spleisa på vert kommunal, medan gamlevegen vert privat.

torsdag 22.10 2020

Fylket snur

Droppar omstridd rute for skuleskyss

Wizz Air flyg Vigra – Oslo

I desember opnar det ungarske lågprisselskapet flyrute mellom Ålesund lufthamn, Vigra, og Oslo lufthamn, Gardermoen.

onsdag 21.10 2020

Havila vil vente

(NTB-NPK): Havila Kystruten har søkt Samferdselsdepartementet om å sleppe å segle med erstatningsfartøy frå januar 2021, fordi dei meiner det ikkje er behov for det.

mandag 19.10 2020

Frp

Vil stoppe kutt hos Ørsta trafikkstasjon

Framstegspartiet vil halde oppe funksjonane ved Ørsta trafikkstasjon. Det går fram av eit forslag partiet har fremja i Stortinget.

fredag 16.10 2020

Voldatunnelen ikkje med i prioriteringslistene fram til 2033

søndag 11.10 2020

Hurtigbåt frå Eiksund til Ålesund

Hurtigbåten Gabrielle har bytta ut Fosnavåg med Eiksund som stoppestad i vinterruta si.

onsdag 07.10 2020

Fylka får 1,25 milliardar kroner som kompensasjon for tapte billettinntekter

Derfor meiner Frp-toppen at ferjeprisane kan frysast

Regjeringa vil kompensere det fylka tapte på manglande billettinntekter på ferjer under koronakrisa. - Dette har eg sagt kom til å skje lenge, seier Frp sin fylkesleiar Frank Sve.

Vil ikkje betale for Hovden – Oslo

Regjeringa har ingen planar om å gjenninnføre statlege støttekjøp for flyruta Hovden – Oslo.

Krev utbetringar på Melsvegen før Smådalsvegen er ferdig

Fryktar for tryggleiken

– Det handlar om jordvern, og det handlar om trafikktryggleik. Aller mest det siste. Det var eit ufråvikeleg krav at Melsvegen måtte tryggast før trafikken frå den nye vegen vart ført inn på vegen.

fredag 02.10 2020

Her vert det nye gatelys

I løpet av ein tiårsperiode skal alle gate- og veglys i Ørsta fornyast. Kostnaden vert 19 millionar kroner.

torsdag 01.10 2020

Her går siste tur

Onsdag ettermiddag gjekk den siste turen med ferje frå Skår. Frå og med torsdag vart ferjekaia stengt umiddelbart.

onsdag 30.09 2020

Protesterer på ferjekutt

Samfunnsutvalet seier samrøystes nei til massive ferjekutt på ferjesambanda i kommunen frå nyttår av.

onsdag 23.09 2020

Bussåførar lokalt vert ikkje tekne ut i streik enno

Dette skjer viss streiken blant bussjåførar blir utvida frå 26. september.

mandag 21.09 2020

Uro om Skår-ferja

Avgangar frå ferjekaia på Skår kan verte droppa viss vêret er for dårleg. Men det er ikkje planar om å leggje ned sambandet.

Hareide varslar store endringar i NTP-strukturen

(NPK):Knut Arild Hareide varslar store endringar i kommande Nasjonal transportplan. – Den største endringa blir måten vi planlegg på, seier ministeren.

torsdag 17.09 2020

Klinge vil ha svar om trafikkstasjonen i Ørsta

– Meiner statsråden at sentraliseringa av tenestetilbodet sikrar eit godt tilbod til ungdom på Sunnmøre?

onsdag 16.09 2020

Nye E39:

Slik kan bilturen bli mellom Byrkjelo og Grodås

– Det er ganske fantastisk at ein kan redusere reisetida så mykje som dette, seier leiar for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten.

mandag 06.07 2020

Nedbygging av Ørsta trafikkstasjon

– Nokon må sette samferdselsministeren på plass

– Det er spekulativt å legge fram dette no når Stortinget har teke ferie.

søndag 05.07 2020

Nedbygging av Ørsta trafikkstasjon

– Vi har ikkje lykkast

Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) er svært skuffa over det som ser ut til å vere ei nedbygging av trafikkstasjonen i Hovdebygda.

fredag 08.11 2019

Ny rapport: Trafikkstasjonen i Hovdebygda misser MC-prøver og hallkontroll