Tema

tirsdag 26.01 2021

Spontan støtteaksjon for Fugl Føniks

Med tøffe tider i serveringsbransjen ønsker fleire ørstingar å vise støtte til dei som vågar å satse.

mandag 25.01 2021

Då pandemien kom byrja møbelbedrifta å lage smittevernfrakkar

Økokrim tek Aurstad-konkursen til retten.

Tiltalt for kreditorsvik

Den tidlegare konsernsjefen i K.A. Aurstad er tiltalt for økonomisk kriminalitet etter konkursen i selskapet.

lørdag 23.01 2021

Vatne Dekkservice har utvida med nærare 300 kvm

– Det siste året har folk køyrt meir bil og det gir oss meir arbeid

Meir bilkøyring i 2020 gav meir slitasje på dekk og utskiftingar. For Vatne Dekkservice vart fjoråret godt med mykje arbeid og ferdigstilling av nytt dekkhotell.

onsdag 20.01 2021

Ønskjer næringsareal i Barstadvik

WM Maskin AS ønskjer å sikre seg næringsareal i Barstadvik for utbygging.

mandag 18.01 2021

Vik Ørsta i 2020

Trass ekstraordinære utfordringar leverte Vik Ørsta nær rekordomsetning

Største fagmiljø er no samla i Ørsta

Berre fantasien set grenser for Vik Ørsta når det gjeld gatelys og lysmaster

Skal det vere ei lysmast av tre, tilrettelagt for internett og lading av ein sparkesykkel? Vik Ørsta fiksar alt.

Prestisjekontraktar til PE Bjørdal

fredag 15.01 2021

Volda-grunder satsar på biogass frå tare

Ulstein-baserte Hyperthermics med Jan Remmereit frå Volda som ein av hovudeigarane, har gått inn ein intensjonsavtale verdt 30 millionar kroner med London-baserte Utramar Energy Ltd.

torsdag 14.01 2021

Legg ned i Hovdebygda - satsar i Furene

fredag 08.01 2021

Stor omsetningsauke for Grøvik Verk

Grøvik Verk AS i Ørsta hadde stor vekst i takrennesalet i fjor. Det skuldast ikkje meir regn, men at langt fleire rehabiliterte hus og hytte.

torsdag 07.01 2021

100.000 kundar i nytt kraftkonsern

– Dette blir eit knallsterkt lag

lørdag 02.01 2021

– Å måtte stengje var surrealistisk

– Vi opplevde det som surrealistisk å måtte stengje ned salongen. Det skjedde på tre timars varsel.

lørdag 19.12 2020

Han vert sjef i nytt energiselskap

Dei tre energikonserna TAFJORD, SFE og Tussa har tilsett Øystein Vikingsen Fauske som administrerande direktør i det nye selskapet som skal drive straumsal til privat- og bedriftsmarknaden.

onsdag 16.12 2020

Vil kjøpe dette arealet

tirsdag 15.12 2020

Godt år trass korona

– Vi har fått sal som gjer at vi har arbeid nesten ut heile neste år

Medan permitteringar dominerer i fleire næringar grunna korona, rår reine jubelbrusen for byggjebransjen.

Vil forlenge avtale

– Utvidinga vil ha svært stor betyding for den vidare sentrumsutviklinga

torsdag 10.12 2020

Grønt lys for handelsbygg på Øvre Rotset

onsdag 09.12 2020

Slår seg saman til Rekne AS og får 17 tilsette

torsdag 03.12 2020

Her vert det Post i butikk

Post i butikk skiftar adresse i Ørsta. Bunnpris hos Alti tek over etter Eurospar.

onsdag 02.12 2020

Denne bedrifta får miljøpris

mandag 30.11 2020

Sidan april har Sigurd (18) selt varer for snart 1,5 millionar kroner frå guterommet og garasjen

Frå denne garasjen har Sigurd (18) selt varer for millionar

tirsdag 24.11 2020

Ny aktivitet i gamle Ørsta sentrum

Desse har kjøpt det gamle stasbygget

– Det kjem til å bli stilig, lovar dei nye eigarane av Ørsta Landhandel-bygget ved Haldeplassen.

mandag 23.11 2020

Framtidstru og optimisme for sentrumsbutikkane

No startar julehandelen for fullt

– Vi har færre besøkande, men relativt stabil handel. Det viser at folk tek til seg råda som vert gitt om å planlegge innkjøpa sine.

søndag 22.11 2020

Vil erobre brettspelverda med eventyr og fordrukne vikingar

– Vi er nerdar som lager spel for nerdar, men marknaden er stor og det er høgt realistisk at vi kan skape arbeidsplassar lokalt.

torsdag 19.11 2020

Aandahls opna dørene

– Vi føler oss ønskte her

– Innspurten har vore hektisk, men no gler vi oss til å ønske kundane velkomne.

søndag 15.11 2020

Aandahls opnar snart dørene

Ny klesbutikk på 900 kvadratmeter

mandag 09.11 2020

Bygg 1 Produkter gir pengar til Ørsta Skisenter

Jublar under korona

Bygg 1 på Rystelandet opplever sterk vekst under korona.

mandag 02.11 2020

Vellæte frå sparebanken

fredag 30.10 2020

– Vi har ein ambisjon om å løfte nyskapinga i alle deler av næringslivet

Gründerar og nyskaparar på Nordvestlandet blir no inviterte til ei ny runde av Næringsteft. I premiepotten ligg 2.150.000 kroner, og vinnaren får ein million kroner.

torsdag 29.10 2020

Hotell Ivar Aasen

Vekst, men korona skaper uvisse

Opnar heilautomatisk daglegvarebutikk

I denne butikken kan du handle etter at dei tilsette har gått heim

Nye produkt og nytt namn for Volda Fiskemat

Satsar på kvit og raud bacalao

– For oss er det kjekt å få fram nye og gode produkt som vi er stolte av. Bacalao er både rask mat og festmat.

onsdag 28.10 2020

– Naivt om straumnettet frå fylkeskommunen

– Fylkeskommunen har ikkje noko mandat eller lovheimel til å avgjere kven som skal vere eigarar i eit regionalt nettselskap.

– Vi har plikt til å ha ei meining om straumnettet

– Fylkeskommunen er ein viktig regional aktør. Då har vi ei plikt også til å meine noko om kva som er den beste løysinga for straumnettet.

søndag 25.10 2020

Lærling i særklasse

– Bilal var rett og slett for god til at vi kunne sleppe han

– Kva eg likar med å jobbe med blomster? Alt!

Lydmagikaren frå Bondalen

Morten Harket og A-ha den eine dagen. Eit spelemannslag frå Hornindal den andre. Alle jobbar er like viktige for lydmagikar Henning Svoren.

lørdag 24.10 2020

Vartdal Gjenvinning kombinerer grøn satsing med lønsemd

– Sidan vi gjekk over til båt, sparer vi 180 trailerturar i året

Andre pratar om det, men Vartdal Gjenvinning har faktisk gjort det: Dei har gått over frå trailer til båt.

Maskindamene

– Ja, dette er kanskje ein litt spesiell jobb for ein barnevernspedagog!

torsdag 22.10 2020

Meisterbygg Møre fekk utmerking

Vartdal Plast opna nytt anlegg for plastgjenvinning

– Veldig motivert når vi ser moglegheitene som ligg føre oss

– Målet på sikt er å bli 100 prosent sirkulære og lage vårt eige råstoff av EPS-en vi samlar inn.

Nytt anlegg vil generere arbeidsplassar

– Dette er heilt klart ein merkedag for Vartdal Plast. I dag er starten på byrjinga av ei spennande reise.

torsdag 15.10 2020

I Ørsta/Volda

Selde bustader for 820 millionar kroner

Det vart omsett bustader for 370, 4 millionar kroner i Ørsta i 2019, viser fylkesstatistikken til Møre og Romsdal fylkeskommune.

onsdag 14.10 2020

Her kjem det ny klesbutikk

I slutten av november skal den nye butikken til Aandahls opne dørene i Ørsta. Kjeda har god tru på Ørsta og Vikegata.

tirsdag 13.10 2020

Stod utan jobb i koronakrisa – no satsar dei saman

– Koronaen gav oss eit spark bak til å realisere det vi har snakka om i fleire år.

mandag 12.10 2020

Lagar felles digital plattform

– Målet er å synleggjere aktivitetar, moglegheiter, næringsliv og reiseliv for turistar

Reiselivet lokalt har etterspurt ein felles samlestad digitalt. Oclin er i gang med arbeidet med utgangspunkt i den Den Trondhjemske postvei.

lørdag 10.10 2020

PE Bjørdal passert 100. mill i fjor

Vil vekse meir, men treng meir plass

PE Bjørdal passerte 100 millionar i omsetnad i fjor, og skal utvide for å vekse meir.

Kalenderen til Oclin var tom i mars - no er dei fullbooka

I løpet av ei veke i mars endra kalenderen til Oclin seg frå å vere fullbooka til å vere tom. Det gjorde at medieselskapet måtte tenke litt annleis.

«Ramoen» byggjer om

tirsdag 06.10 2020

Jobbar på høggir med propellar

Koronakrisa er ei utfordring for internasjonalt orienterte Brunvoll i Volda, men fabrikken har vore i full sving sidan krisa starta. Og dei har god tru på framtida.

søndag 04.10 2020

Desse får koronapengar

I alt 21 verksemder i Ørsta er tilrådd å få kommunal koronastøtte. Mellom desse er to band.

torsdag 01.10 2020

Mørenett går inn ny avtale

– Gir nyetablering

– Med denne avtalen legg vi til rette for å utvikle leverandørmarknaden på Sunnmøre. No kjem her ein ny aktør, og fleire nye arbeidsplassar.

søndag 27.09 2020

Satsar med ekte kjærleik for Hjørundfjorden i botnen

– Eg håpar at dette skal bli ein fulltidsjobb

– Å vakne opp på ein fjelltopp og sjå det flotte vinterlyset er heilt fantastisk. Det gir meg drivkraft.

lørdag 26.09 2020

Frå Hovdebygda til Ørsta sentrum

I juli opna Kiropraktor Nilsen dørene til nye lokale midt i Ørsta sentrum.

torsdag 24.09 2020

Grøn satsing frå Vik Ørsta

Leverer grøne boltar til Nordøyvegen

60.000 sikringsboltar frå Vik Ørsta med resirkulert plast frå fiske- og oppdrettsnæringa skal nyttast i bygginga av Nordøyvegen.

Brunvoll Volda

Får millionstøtte til forsking

tirsdag 22.09 2020

Roar Eiken og Din Bolig

- Beste salsmånader på mange år

fredag 18.09 2020

Racer-namnet er historie

– Håpar å få fleire folk på Ørsta-kontoret

I januar 2011 vart Racer starta opp i Ørsta og Ålesund. Ni år seinare har verksemda gått frå fire tilsette til å bli ein del av eit stort internasjonalt IT-konsern.

tirsdag 15.09 2020

Fora Form er optimistar

-Vi skal klare å ri av dette

mandag 14.09 2020

Har planar for 260 bustader i ulike prosjekt

Her vil Norhus byggje bustadblokker

Vertikal Service

Har rista av seg koronasjokket

søndag 13.09 2020

Leiarskifte i koronaråka bedrift

Erik Østby-Deglum har slutta som dagleg leiar i Rufo AS. – Det var ikkje rett, verken for meg eller bedrifta, å halde fram, seier han.

Trafikken på Hovden nær halvert

Koronakrisa held fram med å påverke trafikken over Ørsta – Volda lufthamn Hovden. Så langt i år er trafikken nær halvert.

lørdag 12.09 2020

Klart for Kiwi-komplekset

fredag 11.09 2020

Vartdal Plast gjer det godt

- Eit år då alt klaffa

– No er det berre å byggje bustader i Ørsta sentrum

– Dei som ynskjer å utvikle bueiningar i Ørsta sentrum, kan berre setje i gang. Avgjerda i departementa har mykje å seie for utviklinga av Ørsta sentrum.

torsdag 10.09 2020

Fryktar at fjorden vert kveldsstengd

– Dette er å ta oss tilbake til 1980-talet. Det er nesten ikkje til å tru at fylkeskommunen kan halde på slik.

Ørsta-bedrift får oppdrag i Asker

Marina Solutions AS har inngått avtale om utbygging av Vollen Marina i Asker.

Her vert det parkeringsplassar

«Paraplyhuset» i Vikegata er rive. No vert det parkeringsplassar.

lørdag 05.09 2020

Droppar utvida plan for massetak

Standal Knuseverk AS legg vekk planane om ei ny og utvida reguleringsplan for sandtaket på Standal. Kostnadene vert for store.

torsdag 03.09 2020

Vert minte om fristen for utbygging av denne tomta

Ørsta kommune minner eigarane av Mørebiltomta om fristen for å nytte tomta.

onsdag 02.09 2020

Norhus i Ørsta held fram som før

– BoligPartner Konsern sitt kjøp av lisensgjevarrettar for Norhus, gjeld ikkje i vårt område. Norhus her i Ørsta held fram som før.

Kari vert ny banksjef

Kari Melle (45) vert ny avdelingsbanksjef for Sparebank 1 Søre Sunnmøre si avdeling i Ørsta. Ho tek til 1. desember.

«Det må settast tilstrekkeleg strenge krav til både støy og maksimale grenseverdiar for luktspreiing»

Viss Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjev løyve til eit biogassanlegg på Melsgjerdet, må det verte sett strenge krav til både støy og maksimale grenseverdiar for luktspreiing.

tirsdag 01.09 2020

Fylkesutvalet

Eit samrøystes fylkesutval støttar Hovden

Fylkesutvalet har samrøystes vedteke ei fråsegn der det vert bedt om at flyruta Hovden – Oslo igjen vert ein del av ordninga med statlege støttekjøp (Fot-ruter).

fredag 28.08 2020

Fylkesvaraordførar Per Vidar Kjølmoen

– Flytilbodet på Hovden er viktig for heile Møre og Romsdal

– Flytilbodet på Ørsta – Volda lufthamn Hovden handlar om ein samfunnskritisk infrastruktur. Det er også ei fylkeskommunal oppgåve å ta vare på tilbodet.

Arbeidsløysa ned i Ørsta og Volda

I løpet av den siste månaden har arbeidsløysa vorte kraftig redusert både i Ørsta og Volda.

onsdag 26.08 2020

Topp-politikarar til flyplassmøte

Sentrale politikarar og viktige næringslivsaktørar på heile nordvestlandet er venta til møtet om flyplassen i Hovdebygda fredag.

onsdag 19.08 2020

Sterkt kritisk næringssjef

– Kortbanenettet i ferd med å verte pulverisert

– Politikken som no er rådande er med på å pulverisere kortbanenettet. Kutta Widerøe er tvungne til å gjennomføre er dramatiske for regionen vår.

Widerøe

Kuttar i avgangane Hovden – Oslo

Widerøe kuttar i tilbodet mellom Hovden og Oslo frå 1. oktober. Det vert berre ei dagleg direkterute.

mandag 17.08 2020

Aurstad-selskap vann i retten

Aurstad Maskinutleige AS er tilkjend ei erstatning på 8,6 millionar kroner i Oslo tingrett.

fredag 14.08 2020

Vil bruke 600.000 til kommunal korona-støtte

Kommunedirektøren rår til at Ørsta kommune løyver 600.000 kroner frå næringsfondet til særskilde korona-støtte til næringslivet.

tirsdag 14.07 2020

Kleven Verft er redda

lørdag 11.07 2020

I gang med bustadprosjekt på Sætre

– Her er det sol heile året, og våren kjem tidleg!

mandag 06.07 2020

Ørsta-Volda

To av tre permitterte er menn

Framleis er over 600 permitterte i Ørsta-Volda. To av tre er menn, og ein av fire er under 30 år.

fredag 03.07 2020

Debeljak meiner ein treng 30-50 millionar euro for å redde Kleven

Konkurs ved Kleven Verft

torsdag 02.07 2020

– Vi skal ikkje legge ned

Det er for tida opphøyrssal i ei rekke G-Sport/G-MAX-butikkar fleire stader i Noreg.

søndag 21.06 2020

Måtte stenge blomsterbutikken etter 25 år

Ny vår for Sissel

Andaneset i Volda. Nakne føter i høgt gras, fargerike blomster, varm sommar og utsikt mot bølgene.

tirsdag 16.06 2020

Ny gjestebrygge på plass

lørdag 13.06 2020

Rekordordre til Rufo

Rufo har fått sin største ordne nokon gong.

torsdag 11.06 2020

Høg arbeidsløyse, men på veg ned

Arbeidsløysa i Ørsta og Volda er svært høg. Men ho er på veg ned.

onsdag 10.06 2020

Westre Sunn og God i gang etter tre månader

Opnar med "ny" kafe

– Vi har nytta koronapausen til å gjere Westre Sunn og God til det vi har lyst til. Og kafeen er tilpassa nye tider.

tirsdag 09.06 2020

Naboar set ned foten for endå meir masseuttak på Standal

– Om dei no går laus på sjølve bygda, flyttar vi herifrå

– Standal Knuseverk vil utvide masseuttaket til den beste dyrkamarka i bygda. Det vil gjere det uråd å drive landbruk her i bygda.

Ørsta får 14,6 millionar kroner

– Tussa-striden er løyst

Striden mellom aksjonærane og styret i Tussa Kraft AS er løyst. Det vert fullt utbyte i 2020, men på sikt må aksjonærane redusere utbytet frå 60 til 50 prosent av overskot etter skatt.

torsdag 04.06 2020

Arctic Nutrition

Vil satse stort i Hovdebygda

Arctic Nutrition vil satse 178 millionar kroner på ny fabrikk i Hovdebygda. Han skal produsere legemiddel mot psoriasis.

onsdag 03.06 2020

Sjekk kven som har fått koronastøtte i Ørsta

tirsdag 02.06 2020

Asko Mat går frå tre til to tilsette

– Vi har vore litt av ein trio bak grytene

Bente Sande vert pensjonist og gir seg i Asko Mat, men syster Olaug Rebbestad og kompanjong Hilde Sætre lovar å halde grytene varme og disken full av mat også vidare.

tirsdag 26.05 2020

Karin, dama som i korona-tider vaskar etter deg

Her er ein av kvardagsheltane under korona-pandemien.

mandag 25.05 2020

Nye planar for utviding av Hotel Union Øye

– Dette har vi drøymt om i mange år