Tema

fredag 07.08 2020

Opnar framdørene på bussane frå måndag

Frå måndag 10. august blir framdørene opna for påstiging på alle FRAM-bussar i Møre og Romsdal. For å hindre unødig kontakt mellom passasjerane, er det viktig at dei no går på gjennom framdøra og av gjennom bakdørene.

onsdag 05.08 2020

Kommuneoverlegen minner om smittevernsreglane etter ferien:

– Vi må vere førebudd på at vi kan få lokale smittetilfelle og utbrot

Strammar inn retningslinene for besøk

mandag 27.07 2020

No skal smittervernet sjekkast på utestadane

søndag 26.07 2020

Denne skulen har eigne korona-tiltak

Møre folkehøgskule får ros frå kommuneoverlegen for smitteverntiltaka som er planlagt når skulen opnar 1. september.

fredag 17.07 2020

Åtte koronasmitta pasientar innlagt på norske sjukehus

onsdag 15.07 2020

– Vi vonar at skilta skal minne både innbyggjarar og besøkande på å følgje smittevernreglane

Vart politimeld for karantenebrot

– Må reagere på slike saker

tirsdag 07.07 2020

Utvidar testtelefon for korona

Mange vil teste seg – men ingen nye er smitta førebels

fredag 03.07 2020

Stadfesta: To smitta i Ørsta

onsdag 01.07 2020

Nytt koronatilfelle i Ørsta

– Dette har vi venta og frykta

Ordførar Stein Aam oppmodar folk om å vere flinke med smittevern.

Nytt koronatilfelle i Ørsta

lørdag 20.06 2020

Vil ha i gang att breidde- og barnefotballen

– Fornufta må sigre og det må opnast opp att for breiddefotballen

fredag 19.06 2020

4,9 millionar kroner er fordelt

Fjorten prosjekt får koronamidlar

onsdag 17.06 2020

Treningssentera opna dørene att måndag

– Å ikkje kunne trene her har vore eit sakn

lørdag 13.06 2020

Koronapengane

Mest pengar til rådhuset

Ørsta kommune får 4,9 millionar kroner i koronatilskot frå staten. Kommunedirektøren foreslår at den største løyvinga går til rådhuset.

lørdag 06.06 2020

Gjekk inn for landing etter 20 års skytteltrafikk

Arve gjekk rett frå eit knallhardt køyr med charterflyging Europa rundt og inntil 70 timars arbeidsveke til å få koronafri heile våren.

fredag 05.06 2020

– Imponert av skulane og barnehagane

Kommunedirektør Wenche Solheim rosa dei tilsette då ho oppdaterte politikarane om korona-situasjonen i Ørsta.

torsdag 04.06 2020

Over 20 millionar i koronamidlar

onsdag 03.06 2020

Sjekk kven som har fått koronastøtte i Ørsta

tirsdag 02.06 2020

33 vart testa førre veke

fredag 29.05 2020

Motiverte og utolmodige Hovdebygda-spelarar

– Treng å kjenne på litt kroppskontakt og sinne

I snart to månader har dei lokale fotballspelarane på seniornivå trena med restriksjonar. I Hovdebygda ventar dei utolmodig på klarsignal for sesongstart i 4. divisjon.

torsdag 28.05 2020

Leiar i Ørsta Røde Kors Hjelpekorps fortvilar

– Vi får ikkje kompensert noko av inntektsbortfallet

Ørsta Røde Korps Hjelpekorps har mist avgjerande inntekter.

onsdag 27.05 2020

Korona gir stor konsekvensar for Nipehyttene

- I år reknar eg med min dårlegaste sesong

– Dette vert ein elendig sesong. Her er heilt tomt for turistar.

tirsdag 26.05 2020

Trafikkskule jobbar på spreng for å ta unna etterslepet

Frå dvale til 150 prosent av full maskin

– Ja, no har vi ekstremt hektiske dagar. Ideelt sett burde eg hatt ti ekstra trafikklærarar for å ta unna køen.

Avlyser Saudehornet rett opp

To månader sidan sist smittetilfelle i Ørsta

– Når det er så lenge sidan vi har fått positive prøver, er det dessverre lett å verte uforsiktige

mandag 25.05 2020

Alle prøvene var negative

torsdag 21.05 2020

344 ørstingar er testa for korona

Totalt 344 ørstingar har vorte koronatesta sidan mars.

onsdag 20.05 2020

Korona stoppar ikkje dette skiløpet

mandag 18.05 2020

54 prøver tekne i Ørsta førre veke

Opnar for innebesøk på sjukeheimane

fredag 15.05 2020

Ålesund sjukehus:

Ein tilsett har testa positivt for korona

Slik blir 17. mai-feiringa

Det vert bilkortesjar i dei fleste bygdelag. Mange av talane går digitalt – og flagga skal til topps.

– Følg med borna på fritida

– Eg har ei innstendig bøn til foreldra: følg med borna på fritida. Ha kontroll over kven dei leikar saman med.

Volda: Ingen nye positive prøvesvar sidan måndag

torsdag 14.05 2020

Fleire vel å utsetje timane på Volda sjukehus

"Pasientar tek kontakt med oss og er engstelege for koronasmitte ved sjukehuset"

Det ferskaste korona-tilfellet

"Svært liten sjanse til å finne smittekjelda"

20 hadde kontakt med korona-pasient utan verneutstyr

Men ikkje samla testing av dei sjukehustilsette

Dei tilsette som var i kontakt med koronapasienten ikkje påvist smitta

onsdag 13.05 2020

Kommuneoverlegen

– Vi må halde fram med å halde oss heime når vi er sjuke. Og vi må vaske hender og halde avstand

– I år klarer vi ikkje å slå ørstingane på bana 16. mai

Lokalfotballen er framleis litt på vent, men Volda og Ørsta gjennomfører eit digital lokaloppgjer.

tirsdag 12.05 2020

- Skyssretten for skuleelevar er i praksis vekk

Treningsentera tenkjer alternativt

Flytta spinningsalen heim og ut

Var i kontakt med koronasmitta i Volda

To legar og tretten frå helsetenesta i karantene

Var i kontakt med koronasmitta pasient:

Tjue sjukehustilsette i karantene

Serveringsstadane opnar att

Kafeen i Svendsengarden, Fru Svendsen, opnar dørene att torsdag etter å ha vore stengt ein periode. Fugl Føniks gjer det same fredag.

mandag 11.05 2020

Ti veker med stengde skular er over

– Læraren vår har kjeda seg. Vi trur han gler seg like mykje som oss

Snart ti veker etter at skulane stengde grunna koronakrisa, skal dei eldste elevane endeleg tilbake til klasseromma.

Rektoren med rørande videohelsing til elevane

– Det vart ei rørande avslutning på skuleåret, sjølv om ho var digital. Bilete av alle elevane kom opp på skjermen, der dei vinka farvel til kvarandre.

Full kompensasjon for idretten og kulturen lokalt

Volda: Ingen fleire smitta

lørdag 09.05 2020

– Vi er budde på ny koronasmitte

fredag 08.05 2020

Strenge krav

No kan folk gå på inne-besøk på Bakk-Ola-marka

Men det er sett strenge vilkår.

Vil gje millionstøtte til næringslivet

onsdag 06.05 2020

Volda: Ingen fleire korona-pasientar

tirsdag 05.05 2020

10 millionar i drahjelp for reiselivet

- Møre og Romsdal skal framleis ha opplevingar å selje når marknaden opnar igjen.

Sunnmøre Kammermusikkfestival avlyser

Også Volda testar alle med symptom

Kommuneoverlege Unni Natås

«Vi er i gang med å teste alle med symptom»

mandag 04.05 2020

Ingen nye med påvist smitte

Ørsta: Alle med symptom skal i løpet av mai få tilbod om testing

søndag 03.05 2020

Banksjef Line Wiik Bjerknes

- Folk er generelt opptekne av å ivareta pliktene

Sparebank 1 Søre Sunnmøre

-Vi har rusta oss for at ein del bedrifter går konkurs

Sparebanken Møre

- Tal på konkursar er avhengig av kor langvarig situasjonen vert

lørdag 02.05 2020

Har tapt ein halv million

Glad for å vere i gang att, men misnøgd med kompensasjon frå staten

torsdag 30.04 2020

Kontantstøtteordninga

– Dei små og dei nystarta fell igjennom

– Dei små bedriftene fell igjennom når kontantstøtta frå staten skal utbetalast. Også dei nystarta verksemdene slit.

Kommunen vil hjelpe næringslivet, men avventar nasjonale føringar

Korona

Framleis gode nyhende frå Ørsta

Ordførar og kommuneoverlege i Volda

«OK å køyre rundt i russebilen med gjengen»

305 testa i Volda - ingen fleire positive prøver

Flytta salongen heim for å kunne halde ope

Då fotterapeut Sylvia Vartdal ikkje lenger hadde tilgang til fotpleiesalongen sin, måtte salongen kome til henne.

onsdag 29.04 2020

Viss eigarane står fast på utbytekravet

– Tussa kan verte fusjonert

– Tussa vil overleve, men neppe i si noverande form dersom eigarane tappar selskapet for kapital.

Widerøe må halvere kapasiteten

- Færre plassar og dyrare billetar

Widerøe halverer kapasiteten i flya sine. Årsaka er styresmaktene sine nye smittereglar for fly.

Ørsta

Ingen av dei 12 som vart testa måndag er smitta

tirsdag 28.04 2020

Urke kaihus er sett på vent

Det vert tidlegast drift på Urke kaihus i juli. Marknadssituasjonen gjer det uråd å ha ope før det.

Kommuneoverlegen i Volda

Ber alle med luftvegsinfeksjon om å melde seg for testing

mandag 27.04 2020

Elevane på Velle fekk møte kvarandre att

- Dette er ein gledeleg dag etter at elevane har vore i eit sosialt vakuum

– No gler vi oss til å starte på skulen att!

Opnar for utebesøk ved sjukeheimane

Ørsta kommune lettar litt på besøksrestriksjonane på sjukeheimane. Det vert tillate å møte pensjonærar utandørs.

– Hald avstand – vi er på skule

– Hald avstand, for no er vi på skule. Og vi må vaske hendene!

Specsavers

Tilbake til normal opningstid

Etter lange veker med redusert tilbod held Specsavers i Ørsta ope att, også for synsundersøkingar.

søndag 26.04 2020

Ei annleis 1. mai-feiring

Det vert ei annleis 1. mai-feiring i Ørsta i år. Folkefesten på kulturhuset og samlinga i Ørsta kyrkje er avlyst, men det vert ei markering i Laguneparken.

lørdag 25.04 2020

Trandal countryfestival er utsett eitt år

Trandal countryfestival er utsett til august 2021.

fredag 24.04 2020

Skulestarten

– Dei elevane som no får gå på skule igjen, vil oppleve at det er ein ny måte å vere på skule på

Borna har sakna kontakt med klassekameratane og med lærarane. Dei aller fleste gler seg til måndag.

Kan verte oppmjuking av restriksjonane på sjukeheimane

Vurderer besøk utandørs

Ørsta kommune vurderer no om institusjonane i kommunen kan få lette på besøksrestriksjonane.

Volda-ordførar Sølvi Dimmen framfor skuleopninga

«Hald ut - ikkje slakk på smittevern-tiltaka»

Ørsta: Alle testar denne veka var negative

Dramatisk generalforsamling i Tussa

Eigarane køyrde over styret

Det vart ei dramatisk generalforsamling i Tussa Kraft AS fredag. Storeigarane Ørsta, Herøy og Volda kommunar køyrde over styret. Det handlar om utbyte.

torsdag 23.04 2020

Den nye Kleven-eigaren gav respiratorar til Volda sjukehus

- Ei kjempeflott og nyttig gåve

Stats torsdag

Framleis ein koronapasient i Volda

onsdag 22.04 2020

Onsdag: Ingen med påvist koronasmitte i Volda

Fem nye prøver onsdag

Ny nedgang i talet på koronapasientar på norske sjukehus

tirsdag 21.04 2020

Vikemarka skule

– Både elevar og lærarar gler seg til å møtest

– Stadig fleire elevar har meldt at dei saknar skulen. Og lærarar likar jo best å vere saman med borna, og undervise andlet til andlet. Vi gler oss til skuleopninga.

Måtte stengje hotellet ei veke etter at han tok til

Den 9. mars byrja Sigmund Vika (49) i stillinga som dagleg leiar ved Sagafjord Hotel på Sæbø. Ei veke seinare måtte han stengje ned.

Var meint som ei gåve til bygda – ikkje ordførarhylling

– Vi respekterer at politi og kommuneoverlege sa nei

– Vi respekterer og aksepterer at kommuneoverlegen og politiet sa nei til den planlagde drive in-konserten ved Alti i slutten av månaden.

Avlyser munnleg eksamen i vidaregåande

Framleis ingen fleire med påvist koronasmitte i Ørsta

Westres konditori på Alti

– Satsar på at opninga vert permanent

Fredag og laurdag var det prøveopning hos Westres konditori på Alti. No ser det ut til at opninga vert permanent.

144 koronasmitta pasientar innlagde på sjukehus - seks i Møre og Romsdal

Éin av ti vil ikkje sende borna tilbake på skulen neste veke

Førebur ein ny skulekvardag

Ein meter til, slår rektor Else Lillian Riise ved Øyra skule i Volda fast – og kikar ned på målestokken. Koronakrisa set norske skular på mange prøver når dei snart skal opne dørene att.