Tema

tirsdag 27.07 2021

Fryktar fleire koronasmitta i Ørsta

Måndag kveld vart det registrert tre nye koronasmitta i Ørsta. Kommuneoverlege Marte Vaage Øie fryktar fleire kan vere smitta.

Tilsett er smitta

Åtte nye smittetilfelle i Ålesund

Det siste døgnet har åtte nye personar vorte registrert koronasmitta i Ålesund.

Koronavirus:

Tre nye smittetilfelle i Ørsta

torsdag 22.07 2021

To med korona i Volda

søndag 11.07 2021

Ber folk gripe vaksinesjansen

14.000 unge har slutta med fotball under pandemien

fredag 09.07 2021

Ikkje fleire smittetilfelle i Ulstein

Færre uroar seg for å bli koronasmitta

Ein av tre nordmenn uroar seg for å bli koronasmitta, ifølgje Norsk koronamonitor. Så låg har ikkje bekymringa vore på eitt år.

torsdag 08.07 2021

Slik er vaksinesituasjonen

Slik er vaksinesituasjonen

tirsdag 06.07 2021

FHI tilrår mindre ubehageleg koronatestmetode

tirsdag 29.06 2021

Slik er vaksinesituasjonen

mandag 21.06 2021

Ber folk stadfeste vaksinetimen

Det er altfor mange som verken stadfestar eller avkreftar vaksinetime, melder Volda kommune.

lørdag 12.06 2021

Etter tre forsøk på å kome seg på stemne tok turngruppa saka i eigne hender

torsdag 03.06 2021

Koronavaksine

– Alt helsepersonell får vaksine

– Dette er ei gladmelding, og noko vi har venta på lenge, seier kommune-overlege Marte Vaage Øie.

No vert denne gruppa kalla inn til vaksinering

onsdag 02.06 2021

Frå midnatt vert det opna for treningskampar

fredag 28.05 2021

Kommunar i Ålesundregionen lempar på tiltaka

Frå midnatt lettar kommunane Ålesund, Sula og Giske på koronatiltaka i ei ny lokal forskrift. Mellom anna blir det tillate med skjenking utan matservering.

FHI: Alle over 18 år truleg ferdigvaksinerte 19. september

FHI trur at alle over 18 år er ferdigvaksinerte innan 19. september, ifølgje ei ny oppdatering i vaksinasjonskalenderen deira.

torsdag 27.05 2021

Passerer 5.000 vaksinedoser i Ørsta

onsdag 26.05 2021

15 nye smittetilfelle i Ålesund

tirsdag 25.05 2021

Koronaen gjorde det vanskeleg å kome seg ut. Då tok dei tilsette tak

Ordførar Stein Aam til vaksne fotballspelarar

– Ver så snill, vent tre veker til

– Ver så snill. Vent tre veker til med å ha kontakt på treningane.

Kan gå til grønt nivå - som ikkje er frislepp

– Vi kan gå frå gult til grønt nivå frå torsdag av. Då er det viktig å understreke at det ikkje er noko frislepp. Vi er framleis i ein pandemi.

Heva risikonivået grunna auka smittepress

mandag 24.05 2021

Ni nye smittetilfelle i Ålesund

fredag 21.05 2021

Neste steg i gjenopninga av Noreg blir 27. mai – slik blir reglane 

Neste steg av gjenopninga av Noreg kjem neste torsdag. Då blir det mellom anna skjenking til midnatt utan matservering, og opning for grønt nivå i skulane.

Regjeringa opnar for grønt nivå i barnehagar og skular 

NPK-NTB: Frå torsdag kan kommunar med lite smitte vedta sjølv om dei skal gå til grønt nivå i barnehagar, skular og SFO, opplyser regjeringa.

torsdag 20.05 2021

Ørsta/Volda må sende 60 prosent av vaksinane til Austlandet

– Mange får utsett vaksinasjonen til ferien

Mange i Ørsta og Volda som håpa å få covid-19-vaksine i mai og juni, må vente til juli og august.

tirsdag 18.05 2021

Ny koronasmitta i Ørsta

søndag 16.05 2021

Ny smitta i Ørsta

torsdag 13.05 2021

Ny korona i Ørsta

søndag 09.05 2021

Fullvaksinerte på sjukeheimar kan klemme barnebarn

Bent Høie sa førre veke at eldre fullvaksinerte kan klemme ikkje-vaksinerte personar i private heimar. Også eldre på sjukeheim kan klemme nærkontaktar, sjølv om sjukeheimen ikkje er ein privat heim.

lørdag 08.05 2021

Lærar med korona i Stad

– Fleire føler seg einsame under koronapandemien

Koronapandemien ser ut til å ha ført til meir einsemd. Ifølgje SSB kan det vere aukande smittefrykt og mindre kontakt med andre som er årsaka.

fredag 07.05 2021

Slik er vaksineplanen

Dei komande to vekene skal det setjast 768 Pfizer-vaksinar mot covid-19 i Ørsta.

Ikkje korona likevel

Det siste tilfellet av meldt positiv covid-19-prøve, var ikkje positiv likevel.

onsdag 05.05 2021

Ørsta har fått beskjed om å lengje vaksineintervallet

Intervallet mellom fyrste og andre dose med Pfeizer-vaksinen mot civid-19 vert lengd frå seks veker til tolv veker.

Vaksinert helsearbeidar fekk korona

Prøvesvar tysdag kveld viser at ein ny person har fått påvist covid-19 etter testing på Nordfjordeid mandag.

søndag 02.05 2021

Fem nye smittetilfelle i Ålesund

lørdag 01.05 2021

Laurdag 1. mai

Ny koronasmitta i Ørsta - ukjend smitteveg

To nye smitta i Ørsta

fredag 30.04 2021

Koronarestriksjonar

– Kan vi spele to kampar same kveld?

torsdag 29.04 2021

Fire smittetilfelle i Ørsta

Smitterekord i Ålesund – 17 nye registrerte tilfelle

Smitte i Ørsta, ikkje i Volda

onsdag 28.04 2021

Nytt smittetilfelle i Volda

Høie: – Viss det går som planlagt, blir det mogleg å ha ferie i Noreg i sommar

Helseminister Bent Høie (H) ber folk planleggje ut ifrå om det blir mogleg å reise innanlands i sommar viss gjenopningsplanen held.

Regjeringa gir millionar til bedrifter i reiselivet. Sjå kven som får støtte her

Fleire hotell og reiselivsbedrifter på Nordvestlandet får pengar frå regjeringa til omstilling. Sjå lista under.

Fullvaksinerte får lettar

Fullvaksinerte får no lettar i privat samanheng, men må inntil vidare følgje same råd og reglar som alle andre i det offentlege rommet.

Regjeringa kjem med nye råd til fullvaksinerte

Helseminister Bent Høie (H) seier at regjeringa vil komme med nye råd til fullvaksinerte personar på pressekonferansen på onsdag.

Fekk påvist smitte etter tur til Ørsta

tirsdag 27.04 2021

Gir råd om besøk frå Ålesund

To nye smittetilfelle i Ørsta - ber flypassasjerar teste seg

Professor: Ålesund-utbrotet er eit varsku om faren ved gjenopning

Etter éi helg med opne ølkraner opplevde Ålesund eit utbrot som førte til ny nedstenging. Eit varsku, meiner professor ved Institutt for samfunnsmedisin.

– Unngå unødige reiser til Ålesund, Giske og Sula

Volda og Ørsta kommunar rår folk frå å reise unødig til Ålesund, Giske og Sula kommunar.

Seks nye smittetilfelle i Ålesund - fire i Stranda

torsdag 22.04 2021

Bur seg på auka tempo i vaksinasjonen i Ørsta

I løpet av komande veke vil nær alle over 67 år som ynskjer det, vere vaksinert i Ørsta.

70-åringane sin tur

– Dette var ikkje verre enn eit musebit, sa ordførar Stein

onsdag 21.04 2021

Nytt smittetilfelle meldt onsdag

Ørsta kommune har fått meldt eit nytt smittetilfelle av covid-19 onsdag.

tirsdag 20.04 2021

Over tretten månader utan fotballkampar er utfordrande

– Det har vore kjedeleg og eg byrjar å bli lei av heile greia

Hausten 2019 vart dei siste ordinære serie- kampane spelt i lokal- fotballen. For mange har det vore ei tung tid med uvisse, men no er det håp om frislepp av innestengt speleglede.

mandag 19.04 2021

Nye smitta i Ørsta

Utfordrande korona-situasjon

- Tilsette på Bakk-Ola har strekt seg langt for å ta i vare nødvendige tenestebehov

– Å få smitte inn på Bakk Ola marka vart sjølvsagt svært krevjande, men takka vere stor innsats frå tilsette og godt samarbeid einingar i mellom, har vi så langt klart å ta i vare tenestebehova til bebuarane på huset.

søndag 18.04 2021

Koronakarantene

– Kva er greitt å gjere når eit barn er i karantene og har delt bustad annakvar veke?

Nytt smittetilfelle ved Bakk-Ola-marka

lørdag 17.04 2021

Smitte ved sjukehuset i Volda

Ålesund sjukehus

Sjukehustilsett testa positivt

Tre nye koronasmitta i Ørsta

fredag 16.04 2021

Nytt smittetilfelle i Ørsta

tirsdag 13.04 2021

Tre nye koronasmitta i Ørsta

Tre av dei 28 i Ørsta-utbrotet er voldingar

To nye smitta – klasse ved Volda vgs i karantene

mandag 12.04 2021

Ørsta-bedrift spør kommunen

- Kan ein person i karantene jobbe på kontoret bak låst dør?

søndag 11.04 2021

Ingen nye smitta søndag

lørdag 10.04 2021

– Ser lovande ut no

- Situasjonen er alvorleg, men det ser lovande ut no.

fredag 09.04 2021

Kommunelege Marte Vaage Øie

– Mest uroa for Bakk-Ola-marka

Eg er mest uroa for situasjonen på Bakk-Ola-marka. Der er fire bebuarar og seks tilsette smitta.

Heimeskule for fleire skular, restriksjonar ved sjukeheimane

Ørsta kommune innfører heimeskule for tre skular, og delvis for ein fjerde.

Nye smittetilfelle - Hovden skule råka

Ørsta kommune melder om to nye tilfelle av covid-19. Hovden skule er råka.

Her blir det vidare digital undervisning

torsdag 08.04 2021

Høgaste registrerte R-tal i Møre og Romsdal - og truleg aukande

Smitte hos fotballag – Kiwihallen er stengt

Fleire av dei som er smitta av covid-19 var med på fotballtreningar i Kiwihallen søndag og måndag. Difor er Kiwihallen stengd.

Stort press på teststasjonen

– Det er stort press på teststasjonen, og vi reknar med testrekord torsdag.

Fleire skuleelevar er smitta

Det er fleire born og unge blant dei smitta i covid-19-utbrotet i Ørsta. Dette får følgjer for Velle skule og Ørsta ungdomsskule.

Frivillig testing for 110 folkehøgskuleelevar

110 elevar på Møre folkehøgskule er venta til skulen frå påskeferie om nokre dagar. Det vert lagt opp til frivillig testing.

onsdag 07.04 2021

Fire nye smitta - Bakk-Ola er råka

Ørsta kommune melder at det er fire nye smittetilfelle av covid-19 i Ørsta. Fleire på Bakk-Ola-marka er sett i karantene.

tirsdag 06.04 2021

Aukar vaksinasjonstakta i Ørsta

Forsyningane av koronavaksinar til Ørsta aukar. No startar vaksineringa av dei ned til 65 år.

fredag 02.04 2021

Nye smitta i Ålesund, Stad og Sande

torsdag 01.04 2021

Nye smittetilfeller i Ålesund, Sande, Ulstein og Hareid

onsdag 31.03 2021

Sender helsepersonell frå Volda til Oslo

Helse Møre og Romsdal har bestemt seg for å sende helsepersonell til Oslo for å hjelpe til i koronaarbeidet.

tirsdag 30.03 2021

Russetreff avlyst for andre året på rad

Russetreffet i Lillehammer blir avlyst, opplyser arrangøren til Dagbladet. Dermed følgjer dei etter Landstreffet Stavanger, som vart meldt avlyst måndag.

FHI-topp: Epidemien kan ha snudd

Epidemien ser ut til å ha snudd, men biletet er veldig ustabilt, ifølgje overlege Preben Aavitsland ved FHI. Han ventar fullvaksinering innan slutten av juli.

Nytt smittetilfelle i Ørsta

Postive koronaprøver i Ålesund - negative i Stad

Tysdag kjem nytt vaksinescenario

Elleve prosent av den norske befolkninga har fått minst éin dose av koronavaksinen. Det er litt lågare enn dei nordiske naboane våre.

fredag 26.03 2021

Korona-utbrota held fram

Tre nye smitta i Ålesund – 34 i isolasjon og ukjend smittekjelde

Fredag: Korona-utbrot i kommunane Giske, Fjord og Sykkylven

Ny analyse viser:

Ni av ti korona-smitta i fylket har mutert virus

torsdag 25.03 2021

Nytt tilfelle av Covid-19 påvist i Stryn

Det vart seint onsdag kveld stadfesta eit nytt tilfelle av koronavirus i Stryn.

onsdag 24.03 2021

Ytterlegare sju smitta i Stad

mandag 22.03 2021

Har høg beredskap inn mot påska

Oppmodar ørstingane om å redusere kontakten med folk frå Ålesund

– Dersom smittesituasjonen forverrar seg i Ålesund, må vi vurdere strengare tiltak også her.

Over 1.100 yrkesskademeldingar etter koronasmitte

Nav har fått yrkesskademeldingar frå over 1.100 personar som har slite med koronasmitte, melder NRK.

lørdag 20.03 2021

Ti nye smittetilfelle i Stad - to i Ålesund

Nytt smittetilfelle i Volda

Påskeråd for høgsmitteområde: Ikkje dra på overnattingsbesøk eller hotell

Nordmenn må møte færre og reise mindre i påska. Overnattingsbesøk og hotell bør unngåast for personar i område med mykje smitte, oppmodar helseministeren.

fredag 19.03 2021

Gladmelding: Ingen fleire smitta i Volda vgs-utbrotet

torsdag 18.03 2021

Ingen nye koronatilfelle i Volda - ungdommen får ros

Det er ikkje meldt om nye koronatilfelle i Volda. No får ungdommen ros.

Fem nye smittetilfelle i Stad

onsdag 17.03 2021

Onsdag: Nytt smittetilfelle i Ørsta

tirsdag 16.03 2021

Ingen fleire positive prøver i Volda

Nytt smittetilfelle i Ørsta - ukjend smittekjelde

mandag 15.03 2021

Både skule og barnehage i drift igjen etter britisk mutant-utbrot

Kommuneoverlegen

«Ser lovande ut, men vi har framleis ikkje kontroll»

søndag 14.03 2021

Framleis ukjend smittekjelde - potensielt alvorleg situasjon

Smitekjelda til utbrotet ved Volda vgs. er framleis ukjend. Det pågår no intens smittesporing.

lørdag 13.03 2021

Røde Kors: Korona har ført til det største humanitære tilbakeslaget i Noreg sidan krigen

Aldri før har Røde Kors vorte kalla ut på fleire leiteaksjonar etter menneske som prøver å ta livet sitt.

Ein av dei første med korona

Kjell Arne Aurstad fortel om "jævleg sjukdomsforløp"

246 testa seg laurdag

fredag 12.03 2021

Hytte til hytte i påska ikkje tilrådd

Påsketur frå hytte til hytte blir ikkje tilrådd i år sidan det inneber betydeleg auka risiko for smittespreiing.

Korona-situasjonen i Ørsta

– Det komande døgeret er avgjerande

– Det komande døgeret vert mykje avgjerande for koronasituasjonen i Ørsta. Då ventar vi svar på 400 prøver.

torsdag 11.03 2021

Ville ikkje kaste vaksinar

Måtte gå på reservelista

Tidlegare denne veka måtte Volda kommune ty til reservelista for å unngå kaste koronavaksinar.

onsdag 10.03 2021

Korona på Vartdal

Stenger barnehage og skule

Etter påvist mutant-virus

«All organisert trening på Vartdal vert innstilt straks»

To med mutert virus i Ørsta

Verste talet på eitt år

100 koronasmitta fører smitten vidare til 133 personar

Opnar ikkje kommunegrensene for idretten

Skal fordele nær ein million til næringslivet

mandag 08.03 2021

Smitte-eksplosjon i nabokommune

Gir grønt lys til idretten i Volda og Ørsta med atterhald

Gir grønt til idretten i Volda og Ørsta - med atterhald

Ordførarane i Volda og Ørsta er samde om at fotballspelarar under 20 år kan spele turneringar og treningskampar mot kvarandre utan å vere på kant med smitteverntiltaka.

søndag 07.03 2021

Tek høgde for mutert og svært smittsamt virus

Utbrot i Stad kommune – åtte har fått påvist koronasmitte i helga

Ukjend smitteveg – to nye smitta i Stad kommune

onsdag 03.03 2021

- Vaksinemangel gjer at yngre hoppar fram i køen

Regjeringa endrar vaksinestrategien, og prioriterer område i landet der det er mykje koronasmitte. Ørsta og Volda vert lite påverka.

– Motstanden mot ekstra Oslo-vaksinar har gått ut på dato

– Ordføraroppropet mot skeivfordeling av vaksinar har gått ut på dato. Det som var sant eine dagen, viser seg å vere feil andre dagen.

42 personar sett i karantene i dag

Mutert koronavirus i Sula – nærkontaktar i sju kommunar

Slik er vaksinesituasjonen i Ørsta

No får også folk i femtiåra vaksine i Ørsta

Ørsta kommune har vaksinert nok helsepersonell til at drifta av primærhelsetenesta er sikra.

tirsdag 02.03 2021

Sterk mistanke om eit sjette mutantvirus-tilfelle i Ålesund

Endrar vaksinestrategien

(NPK) Kommunar som har hatt få sjukehusinnleggingar grunna covid-19, kjem no bakarst i vaksinekøen.

Koronasmitten mot nye høgder

mandag 01.03 2021

Ålesund: Jobbar intenst med smittesporing etter fem tilfelle av mutant-korona

Tredje tilfelle av mutert korona påvist i Ålesund

fredag 26.02 2021

Uavhengig av førre tilfelle

Endå eit mutantkorona-tilfelle i Ålesund

Ålesund kommune melder om at nok ein person har fått påvist mutert korona.

Koronaen i Noreg på frammarsj igjen – ny mutert korona i Ålesund

torsdag 25.02 2021

Frustrasjon over treig vaksinering

- Det er heilt uråd å seie når folk vert vaksinerte, det er rein gambling

– Min frustrasjon er at vaksineringa går altfor seint. No håper vi på ein flaum av vaksinar.

søndag 21.02 2021

Kommunegrensa stoppar idrettsaktivitet

Skal drøfte lokale smitteverntiltak for Volda og Ørsta

fredag 19.02 2021

Ny korona i Volda

– Nei til toppidretten

torsdag 18.02 2021

Koronatesting på Volda ungdomsskule

Koronafritt i Volda

Volda nærmar seg fire veker utan registrerte smittetilfelle for covid-19. Samstundes startar vaksineringa for dei under 85 år.

tirsdag 16.02 2021

Korona-tips før vinterferien

Ørsta og Volda kommunar har utarbeidd koronaråd for vinterferien.

mandag 15.02 2021

Tre veker utan smitte

Det har no gått tre veker utan meldingar om nye smittetilfelle av covid-19 i Ørsta og Volda.

søndag 14.02 2021

Ørsta får fleire koronakroner enn Volda

I 2020 fekk norske kommunar og fylkeskommunane overført ekstra 20 milliardar koronakroner. 

mandag 08.02 2021

Ingen ny koronasmitte

Den siste veka er det ikkje meldt om nye smittetilfelle i Ørsta.

søndag 07.02 2021

Psykolog om pandemien:

– Vi er på ei oppløpsside

I desember presenterte Folkehelseinstituttet historisk låge tal i ei fersk livskvalitetsmåling. Forskar og psykolog Ragnhild Bang Nes trur tala no etter nyttår ville vore like låge, om ikkje verre. Ho minner om at vi må prøve å halde oppe ein normalitet.

lørdag 06.02 2021

Nysmitta i Giske kommune kom direkte frå Storbritannia – sjekkar om viruset er mutert

fredag 05.02 2021

Smitteutbrotet i Sula og Ålesund – truleg ikkje mutert virus

Personar med ulovleg opphald skal få gratis koronatest, vaksine og behandling i kommunane

Høgskulen: Digitale samlingar fram til påske

torsdag 04.02 2021

Johan (90) fekk koronavaksine

– Eg håper vaksina er betryggande, men det er mykje styr no

Elevar og lærarar var ikkje korona-smitta

Stort korona-utbrudd i Sula og Ålesund

onsdag 03.02 2021

60 testa på nytt i Hovdebygda i dag

Seks tilfelle av mutert korona påvist i Vestland fylke onsdag

tirsdag 02.02 2021

Seksti i karantene skal testast på nytt onsdag

mandag 01.02 2021

No startar vaksinasjon av heimebuande personar over 85 år

Denne veka startar vaksinasjon av personar over 85 år på Ørsta kulturhus og Volda samfunnshus.

fredag 29.01 2021

Koronavaksine nummer tre godkjend til bruk i Noreg

torsdag 28.01 2021

Testa positivt- 60 i karantene

37 femteklassingar blir testa

Årsaka: Sterk mistanke om smitte hos nærkontakt

onsdag 27.01 2021

Skuleklasser, lærarar og skirennarar i karantene

Koronasmitta var på Ørsta skisenter søndag

Sjekk kven som får korona-kroner

tirsdag 26.01 2021

Vaksine til alle som har opphalde seg i Volda lenge

søndag 24.01 2021

Helse Møre og Romsdal med strakstiltak for tilsette og studentar

Nye lokale koronaråd

- Folk som nyleg har vore på Austlandet bør teste seg

torsdag 21.01 2021

Ingen fleire med påvist smitte

Tre i isolasjon og to i karantene

Volda kommune melde torsdag ettermiddag at dei ikkje har mottatt fleire positive prøvesvar sidan tilfellet som vart rapportert om tysdag 19. januar.

onsdag 20.01 2021

Her vert det massevaksinasjon

Når massevaksinasjonen mot covid-19 startar for alvor i Ørsta, vil det skjer på Ørsta kulturhus.

Tre smittetilfelle i Ørsta i 2021

Har unngått smitte

– Er krevjande å ta vare på godt smittevern over tid

Får andre vaksineringsdose komande veke

Tilbake på gult nivå

mandag 18.01 2021

Storinnrykk av studentar – blir korona-testa på høgskulen

Ingebrigtsen har fått sprøyta

Nok ein korona-smitta i Volda

fredag 15.01 2021

Nytt smittetilfelle i Ørsta

Nytt smittetilfelle etter innreise

torsdag 14.01 2021

Nytt smittetilfelle i Volda

Onsdag kveld vart det meldt om eit nytt smittetilfelle av covid-19 i Volda.

onsdag 13.01 2021

Kan gå veker eller månader før 85-åringar får vaksine

tirsdag 12.01 2021

Første koronastikket i Helse Møre og Romsdal

mandag 11.01 2021

Nytt smittetilfelle i Ørsta

søndag 10.01 2021

FHI: Kommunar kan få ulike vaksinar

Utover våren vil Noreg kanskje ha tilgang til tre eller fire ulike koronavaksinar. Ulike kommunar kan få kvar sin type.

lørdag 09.01 2021

58 i karantene

Koronasmitta var på treningssenteret på Spinneriet 5. og 6. januar

50 i karantene på Øyra skule

Elevar i to skuleklasser er i karantene ved Øyra skule.

torsdag 07.01 2021

Innstrammingar for besøk

Nytt smittetilfelle i Ørsta

Låg del nordmenn får vaksine i første kvartal

Dei tre første månadene i år vil berre ein liten del av den norske befolkninga få koronavaksinen, ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI).

Kristian (88) fekk første vaksine-dosen i Ørsta

onsdag 06.01 2021

Tilbyr koronatesting for studentar

Tre av fire trur på ei tredje smittebølgje

I alt 75 prosent av nordmenn trur der kjem ein ny smittetopp i første halvår, viser ei undersøking blant 81.7000 spurde.

Dei nye smitteverntiltaka blir forlengde til 19. januar

Regjeringa forlengjer smitteverntiltaka med éin dag fram til 19. januar. Årsaka er at Erna Solberg skal gjere greie for Stortinget om situasjonen dagen før.

Kompensasjonsordning i to ekstra månader

tirsdag 05.01 2021

- Vi passar på avstandsreglane

– Kundane må halde avstand, og det vil vi sjå til at dei gjer, seier styrar Dag Nyhammer på Kiwi Meieriet.

Desse får korona-vaksine i Ørsta torsdag

Torsdag er vaksinasjonen mot covid-19 i gang i Ørsta. Bebuarane på Ørstaheimen får vaksinane fyrst.

Ørstahallen stengt for mykje aktivitet

– Vil rose idrettslaga

mandag 04.01 2021

Avgrensa besøk til Ørsta rådhus

– Ha låg terskel for å late deg teste