Tema

lørdag 28.03 2020

To nye koronasmitta i Stryn

Laurdag vart det meldt om to nye koronatilfelle i Stryn. Dermed er tolv smitta.

fredag 27.03 2020

Appell frå kommuenoverlegen i Ørsta

-Folk må for all del ikkje slappe av

Status i Ørsta fredag

125 prøver - fem positive

NHO-gransking i Møre og Romsdal

Kvar tredje bedrift seier det er reell fare for konkurs

Oppmoding frå tilsette i ambulansetenesta

- Viktig at vi får beskjed ved mistanke om smitte

Slik vert flyrutene

Widerøe er sikra garantiar frå staten, og held fram med flygingane på Hovden.

Klar oppmoding

«Gå sjeldnare på butikken!»

Dei fem smitta i Volda

Ingen er alvorleg sjuke eller innlagt

Ny smitta i Volda

Tre nye innlagde i fylket

Korona-pasient innlagt på Volda sjukehus

Odd Staurset om regjeringa si kontantstøtte

«Klokt å bruke millionane no, heller enn på trygd etterpå»

Framleis fem korona-smitta i Ørsta - ingen testing i helga

Næringslivet får kontantstøtte

torsdag 26.03 2020

Lokal handel

– Oppmodinga mi er at folk må bruke butikkane i Ørsta meir enn nokon gong

– Eg er så uendeleg takksam for all støtte og handel vi og alle andre butikkar no får. Dette er med på å sikre dei tilsette ein arbeidsplass å kome tilbake til.

Respekterer hyttenekten, også teltforbodet

– Eg respekterer sjølvsagt kommunen sine reglar. Men eg var interessert i å vite om kommunane hadde høve til å mjuke opp regelverket, seier Knut Sjåstad.

Tre i fylket er innlagde med korona

Helse Møre og Romsdal melder torsdag at tre personar er innlagde ved sjukehusa i fylket, som følge av korona-viruset.

Volda formannskap var samrøystes

Gjev vide fullmakter til kriseleiinga

Status torsdag

Ingen nye smitta i Ørsta

Ny korona-smitta i Volda

- Meld deg som husdyravløysar

onsdag 25.03 2020

Bjarne Rekkedal på Rekkedal gjestehus

– Vil påverke reiselivet i lang tid framover

– Vi bur på ei lita "fjellhylle" i utkanten av verda. Likevel, det som skjer vil påverke oss i lang framtid. Kva som vil skje med reiselivet er veldig usikkert.

Meiner Fylkesmannen må opne grensene

– Opphev reiseforbodet med ein gong

Ny korona-smitta i Ørsta

Ingen fleire påvist smitta i Volda

Sparebanken Møre gjer renteendringar

- Vil hjelpe lag og organisasjonar

Onsdag

Ingen korona-pasientar på Volda sjukehus

Stengt i Norangsdalen

Skal sjekke skavlane med helikopter

– I den situasjonen vi er i, er det ynske om å ha Norangsdalen open. Difor sjekkar vi skavlane og snømengda med helikopter torsdag.

Rekkedal gjestehus tek pause

Rekkedal gjestehus tek pause i alle fall til påske, og er i dialog om bestilte arrangement etter det.

tirsdag 24.03 2020

Ørsta kommune

Vil bu i telt ved sida av hytta - får nei

Ørsta kommune har fått fleire søknader frå folk med hytter og fritidsbustader som ynskjer å kunne bruke desse. Svaret er nei.

Full stopp for idretten - Ørsta IL hardt råka

- Det er kritisk økonomisk

Volda fotball har permittert alle tilsette

- Spent på kva bein vi har å stå på etter dette

Fekk bot for brot på karantenereglane

Inviterer til dagleg bøn

- I vanskelege tider har kyrkjene stått opne og menneska har søkt saman i bøn og song. No kan vi ikkje samlast

"Vi lever i nokre underlege og uvisse dagar. Brått er kvardagen annleis- og vi veit ikkje for kor lenge."

Stort behov for kontakt med kyrkja

- I denne krisetida må vi finne kreative måtar å kommunisere med kvarandre og støtte kvarandre på

Kommuneoverlegen

- Må gå ut frå at det er mørketal for smitta i Ørsta

Aktivitetsstopp har mindre ringverknader for Vartdal TIL

- Ikkje økonomisk avhengig av turneringar

Volda-ordførar Sølvi Dimmen

«Må rekne med alternativ 17. mai-feiring»

Om kapasiteten til Volda sjukehus vert sprengd

Nilletun kan bli reserve-koronasjukehus

Mange usikre på grunn av strenge test-reglar

«Eg er sjuk, familien er sjuk, skal vi ikkje testast?»

Ingen fleire smitta i Volda, men

"Lev som om du er i karantene"

Nytt lys i elendet

Også Ålesund sjukehus sin første koronapasient er utskriven

Nedgang i talet korona-testa i Ørsta måndag

Og framleis ingen fleire med påvist smitte

Volda sjukehus

Korona-testar alle pasientar med forkjølings-symptom

17. mai i Ørsta:

– Planlegg for at det blir feiring

mandag 23.03 2020

– Vi har arbeidd saman på tvers av partigrenser på ein måte ingen har sett tidlegare

– Det er vanvitig det som skjer no. Vi har vedteke det strengaste regimet i Noreg nokon gong i fredstid. Korleis det norske folk har reagert, vil stå igjen som imponerande for ettertida.

Kommunale reiserestriksjonar

Ulstein gjer som Ørsta og Volda

Folkehøgskulen har stengt dørene, men har nettundervisning

– Vi håper i det lengste at dette ikkje blir ein langvarig situasjon

Volda

«Nye smitta har truleg nyleg hatt kontakt med fleire»

Ordføraren og kommuneoverlegen i Volda

«Vi har ukjende smittekjelder som helsetenesta ikkje har kontroll på»

Vanylvsordføraren om Volda og Ørsta sine «opne grenser»

- Kan auke utbreiinga av smitten i regionen

Volda og Ørsta kommunar

Går imot Fylkesmannen - innfører ikkje reiseforbod

Ørsta innfører ikkje lokalt reiseforbod

To nye smittetilfelle i Volda

Prøveresultata klare

Ingen av dei 87 ørstingane som vart testa sist veke er korona-smitta

Gladnyheit

Korona-innlagt på Volda sjukehus har friskna til og blitt utskriven

Kvardagsråd i krisetider

søndag 22.03 2020

Sjukepleiar Monica Storborg Sæbønes står no i frontlinja når koronasmitta pasientar treng intensivbehandling

– Det er ein heilt uverkeleg situasjon

Fleire gir tilbod om heimelevering

– Mange har ikkje moglegheit til å gå på butikken

Folkehelseinstituttet:

- Meld frå ved mistanke om koronavirus

Vil at bøndene skal produsere meir i år

Leiaren for Hornindal skisenter får ikkje vere på hytta si i Hornindal

lørdag 21.03 2020

- Er du litt usikker på korleis du kan vere fysisk aktiv i desse dagar, og kjenner på stress?

Ørsta IL fotball ber aktive om å følgje retningslinene

- Konsekvensen kan bli at vi må stenge kunstgrasbana

Forbod mot opphald på fritidseigedom i annan kommune enn heimkommunen:

- Handsamar ikkje dispensasjonar

Næringssjef Odd Magne Vinjevoll

– Vi må stå saman, store og små

– No er tida for å stå saman i næringslivet. Store og små. Vi må snakke saman, gjerne ta ein telefon for å lufte ut.

Slik blir rutetilbodet på Hovden

Ber om likelydane karantenevilkår

fredag 20.03 2020

Ballettskulen held hjula i gang med videoundervisning

Tilsett ved Ålesund sjukehus har testa positivt på koronasmitte  

Fredag 20. mars testa ein tilsett ved Ålesund sjukehus positivt på koronavirus. Vedkommande var på jobb ved sjukehuset 12.mars, men hadde ikkje pasientkontakt, eller nærkontakt med tilsette. 

Hjelper legesenteret med pizza - på dugnad

– Ørsta er som ein spøkjelsesby akkurat no. Det merkar vi på omsetninga.

Ventar på 41 prøvesvar

- Vi har gjennomført fleire tiltak for å ruste troppene våre for ei tøff tid

Studentar sitt koronafaste og får merke den svake kronekursen

- Vi blir ramma hardt økonomisk

Sikrar kraftnettet under koronautbrotet

Mørenett har sett i verk ei rekkje tiltak for å ha tilstrekkeleg bemanning og sikre at kundane har ei trygg og stabil kraftforsyning.

Ingen nye stadfesta smitta i Ørsta - men førebudde på positive prøver

Det vert ingen testing i helga.

Melde oppbod etter 25 års drift

- Ein tung dag

Leiar i lokal krisestab Knut Nautvik

- Volda-sjukehuset er godt budd på mange fleire korona-pasientar

Heimeskule for to og heimekontor for ein

– Eg prøver å innstille meg på at dette vert langvarig, sjølv om eg også håper at det kan gå raskt over

– Arbeidsdagen vert noko amputert fordi eg har to som krev litt merksemd i løpet av dagen, men alt i alt går det greitt.

Legg ned butikkane

"Det er med tungt hjarte at eg har valgt å melde oppbod"

Informerer Noreg om korona - frå Ørsta

- Stor pågang av telefonar

torsdag 19.03 2020

Kommuneoverlege Unni Natås

– Hald hovudet kaldt og hjartet varmt, det vil gå over

Då det første koronatilfellet vart påvist i Noreg, byrja dei å lage klar dei første pakkane med smittevern- og testutstyr på Ørsta legesenter. – Ingen såg nok føre seg då, at situasjonen skulle verte slik som han er no.

Midt i koronakrisa opplever Mari oppgang i salet

Sjølv om koronaviruset har sett ein bråstopp for mange butikkar, er det ikkje slik for alle.

Volda sjukehus har fått sin første korona-pasient

– Det er viktig med restriksjonar hos legesenteret

– Vi har nok legeressursar per i dag. Samstundes er det viktig at vi har restriksjonar ved legesenteret, slik at vi unngår at legar vert smitta.

Ingen nye smittetilfelle i Ørsta - fleire negative prøver

Inviterer til dugnad for å bidra med smittevernsutstyr

Uendra situasjon for Volda sjukehus

- Bemanningssituasjonen er god

Første smittetilfellet i Volda

- Koronaviruset er no påvist i Volda

Driftar Bakk-Ola-marka og heimesjukepleien med eige personell

- Heimesjukepleien gjer vurderingar av drifta fortløpande

Vil hindre smittefare med eigen legevaktbil

Kom til nytte på første vakta

Filmpremiere vert utsett

onsdag 18.03 2020

Stengjer dagtilbodet ved Ørstaheimen

- Vi har ordinær drift, men dette kan fort endre seg

Ørsta brann og redning har innført strenge rutinar:

– Pass ekstra godt på og ikkje hald på med brannfarleg aktivitet

Vik Ørsta

Permitterer hundre av 282 tilsette

Volda følgjer ikkje Ålesund, Hareid, Vanylven og Sande

Brunvoll

Rundt 40 permitterte ved Brunvoll Volda

Brunvoll-konsernet permitterer som følgje av koronaviruset. Det skjer også i Volda.

Uendra tal smitta - ventar på 58 prøvesvar

Det er framleis fire personar som har fått stadfesta koronasmitte i Ørsta. Men kommunen ventar svar på 58 prøver.

Ingen registrert med smitte i Volda - mange vil hjelpe

Onsdag føremiddag er det framleis ingen som er registrert med koronasmitte i Volda kommune. Samstundes er det mange som vil hjelpe til.

Fylkesordførar Tove-Lise Torve

«Møre og Romsdal blør»

Reglar for SFO-betaling

Skuleleiaren si melding til foreldre og føresette

– Skulane har god kontroll på fagleg opplæring

– Slik det ser ut no, har skulane god kontroll når det gjeld den faglege opplæringa.