Tema

tirsdag 13.04 2021

Tre nye koronasmitta i Ørsta

Tre av dei 28 i Ørsta-utbrotet er voldingar

To nye smitta – klasse ved Volda vgs i karantene

mandag 12.04 2021

Ørsta-bedrift spør kommunen

- Kan ein person i karantene jobbe på kontoret bak låst dør?

søndag 11.04 2021

Ingen nye smitta søndag

lørdag 10.04 2021

– Ser lovande ut no

- Situasjonen er alvorleg, men det ser lovande ut no.

fredag 09.04 2021

Kommunelege Marte Vaage Øie

– Mest uroa for Bakk-Ola-marka

Eg er mest uroa for situasjonen på Bakk-Ola-marka. Der er fire bebuarar og seks tilsette smitta.

Heimeskule for fleire skular, restriksjonar ved sjukeheimane

Ørsta kommune innfører heimeskule for tre skular, og delvis for ein fjerde.

Nye smittetilfelle - Hovden skule råka

Ørsta kommune melder om to nye tilfelle av covid-19. Hovden skule er råka.

Her blir det vidare digital undervisning

torsdag 08.04 2021

Høgaste registrerte R-tal i Møre og Romsdal - og truleg aukande

Smitte hos fotballag – Kiwihallen er stengt

Fleire av dei som er smitta av covid-19 var med på fotballtreningar i Kiwihallen søndag og måndag. Difor er Kiwihallen stengd.

Stort press på teststasjonen

– Det er stort press på teststasjonen, og vi reknar med testrekord torsdag.

Fleire skuleelevar er smitta

Det er fleire born og unge blant dei smitta i covid-19-utbrotet i Ørsta. Dette får følgjer for Velle skule og Ørsta ungdomsskule.

Frivillig testing for 110 folkehøgskuleelevar

110 elevar på Møre folkehøgskule er venta til skulen frå påskeferie om nokre dagar. Det vert lagt opp til frivillig testing.

onsdag 07.04 2021

Fire nye smitta - Bakk-Ola er råka

Ørsta kommune melder at det er fire nye smittetilfelle av covid-19 i Ørsta. Fleire på Bakk-Ola-marka er sett i karantene.

tirsdag 06.04 2021

Aukar vaksinasjonstakta i Ørsta

Forsyningane av koronavaksinar til Ørsta aukar. No startar vaksineringa av dei ned til 65 år.

fredag 02.04 2021

Nye smitta i Ålesund, Stad og Sande

torsdag 01.04 2021

Nye smittetilfeller i Ålesund, Sande, Ulstein og Hareid

onsdag 31.03 2021

Sender helsepersonell frå Volda til Oslo

Helse Møre og Romsdal har bestemt seg for å sende helsepersonell til Oslo for å hjelpe til i koronaarbeidet.

tirsdag 30.03 2021

Russetreff avlyst for andre året på rad

Russetreffet i Lillehammer blir avlyst, opplyser arrangøren til Dagbladet. Dermed følgjer dei etter Landstreffet Stavanger, som vart meldt avlyst måndag.

FHI-topp: Epidemien kan ha snudd

Epidemien ser ut til å ha snudd, men biletet er veldig ustabilt, ifølgje overlege Preben Aavitsland ved FHI. Han ventar fullvaksinering innan slutten av juli.

Nytt smittetilfelle i Ørsta

Postive koronaprøver i Ålesund - negative i Stad

Tysdag kjem nytt vaksinescenario

Elleve prosent av den norske befolkninga har fått minst éin dose av koronavaksinen. Det er litt lågare enn dei nordiske naboane våre.

fredag 26.03 2021

Korona-utbrota held fram

Tre nye smitta i Ålesund – 34 i isolasjon og ukjend smittekjelde

Fredag: Korona-utbrot i kommunane Giske, Fjord og Sykkylven

Ny analyse viser:

Ni av ti korona-smitta i fylket har mutert virus

torsdag 25.03 2021

Nytt tilfelle av Covid-19 påvist i Stryn

Det vart seint onsdag kveld stadfesta eit nytt tilfelle av koronavirus i Stryn.

onsdag 24.03 2021

Ytterlegare sju smitta i Stad

mandag 22.03 2021

Har høg beredskap inn mot påska

Oppmodar ørstingane om å redusere kontakten med folk frå Ålesund

– Dersom smittesituasjonen forverrar seg i Ålesund, må vi vurdere strengare tiltak også her.

Over 1.100 yrkesskademeldingar etter koronasmitte

Nav har fått yrkesskademeldingar frå over 1.100 personar som har slite med koronasmitte, melder NRK.

lørdag 20.03 2021

Ti nye smittetilfelle i Stad - to i Ålesund

Nytt smittetilfelle i Volda

Påskeråd for høgsmitteområde: Ikkje dra på overnattingsbesøk eller hotell

Nordmenn må møte færre og reise mindre i påska. Overnattingsbesøk og hotell bør unngåast for personar i område med mykje smitte, oppmodar helseministeren.

fredag 19.03 2021

Gladmelding: Ingen fleire smitta i Volda vgs-utbrotet

torsdag 18.03 2021

Ingen nye koronatilfelle i Volda - ungdommen får ros

Det er ikkje meldt om nye koronatilfelle i Volda. No får ungdommen ros.

Fem nye smittetilfelle i Stad

onsdag 17.03 2021

Onsdag: Nytt smittetilfelle i Ørsta

tirsdag 16.03 2021

Ingen fleire positive prøver i Volda

Nytt smittetilfelle i Ørsta - ukjend smittekjelde

mandag 15.03 2021

Både skule og barnehage i drift igjen etter britisk mutant-utbrot

Kommuneoverlegen

«Ser lovande ut, men vi har framleis ikkje kontroll»

søndag 14.03 2021

Framleis ukjend smittekjelde - potensielt alvorleg situasjon

Smitekjelda til utbrotet ved Volda vgs. er framleis ukjend. Det pågår no intens smittesporing.

lørdag 13.03 2021

Røde Kors: Korona har ført til det største humanitære tilbakeslaget i Noreg sidan krigen

Aldri før har Røde Kors vorte kalla ut på fleire leiteaksjonar etter menneske som prøver å ta livet sitt.

Ein av dei første med korona

Kjell Arne Aurstad fortel om "jævleg sjukdomsforløp"

246 testa seg laurdag

fredag 12.03 2021

Hytte til hytte i påska ikkje tilrådd

Påsketur frå hytte til hytte blir ikkje tilrådd i år sidan det inneber betydeleg auka risiko for smittespreiing.

Korona-situasjonen i Ørsta

– Det komande døgeret er avgjerande

– Det komande døgeret vert mykje avgjerande for koronasituasjonen i Ørsta. Då ventar vi svar på 400 prøver.

torsdag 11.03 2021

Ville ikkje kaste vaksinar

Måtte gå på reservelista

Tidlegare denne veka måtte Volda kommune ty til reservelista for å unngå kaste koronavaksinar.

onsdag 10.03 2021

Korona på Vartdal

Stenger barnehage og skule

Etter påvist mutant-virus

«All organisert trening på Vartdal vert innstilt straks»

To med mutert virus i Ørsta

Verste talet på eitt år

100 koronasmitta fører smitten vidare til 133 personar

Opnar ikkje kommunegrensene for idretten

Skal fordele nær ein million til næringslivet

mandag 08.03 2021

Smitte-eksplosjon i nabokommune

Gir grønt lys til idretten i Volda og Ørsta med atterhald

Gir grønt til idretten i Volda og Ørsta - med atterhald

Ordførarane i Volda og Ørsta er samde om at fotballspelarar under 20 år kan spele turneringar og treningskampar mot kvarandre utan å vere på kant med smitteverntiltaka.

søndag 07.03 2021

Tek høgde for mutert og svært smittsamt virus

Utbrot i Stad kommune – åtte har fått påvist koronasmitte i helga

Ukjend smitteveg – to nye smitta i Stad kommune

onsdag 03.03 2021

- Vaksinemangel gjer at yngre hoppar fram i køen

Regjeringa endrar vaksinestrategien, og prioriterer område i landet der det er mykje koronasmitte. Ørsta og Volda vert lite påverka.

– Motstanden mot ekstra Oslo-vaksinar har gått ut på dato

– Ordføraroppropet mot skeivfordeling av vaksinar har gått ut på dato. Det som var sant eine dagen, viser seg å vere feil andre dagen.

42 personar sett i karantene i dag

Mutert koronavirus i Sula – nærkontaktar i sju kommunar

Slik er vaksinesituasjonen i Ørsta

No får også folk i femtiåra vaksine i Ørsta

Ørsta kommune har vaksinert nok helsepersonell til at drifta av primærhelsetenesta er sikra.

tirsdag 02.03 2021

Sterk mistanke om eit sjette mutantvirus-tilfelle i Ålesund

Endrar vaksinestrategien

(NPK) Kommunar som har hatt få sjukehusinnleggingar grunna covid-19, kjem no bakarst i vaksinekøen.

Koronasmitten mot nye høgder

mandag 01.03 2021

Ålesund: Jobbar intenst med smittesporing etter fem tilfelle av mutant-korona

Tredje tilfelle av mutert korona påvist i Ålesund

fredag 26.02 2021

Uavhengig av førre tilfelle

Endå eit mutantkorona-tilfelle i Ålesund

Ålesund kommune melder om at nok ein person har fått påvist mutert korona.

Koronaen i Noreg på frammarsj igjen – ny mutert korona i Ålesund

torsdag 25.02 2021

Frustrasjon over treig vaksinering

- Det er heilt uråd å seie når folk vert vaksinerte, det er rein gambling

– Min frustrasjon er at vaksineringa går altfor seint. No håper vi på ein flaum av vaksinar.

søndag 21.02 2021

Kommunegrensa stoppar idrettsaktivitet

Skal drøfte lokale smitteverntiltak for Volda og Ørsta

fredag 19.02 2021

Ny korona i Volda

– Nei til toppidretten

torsdag 18.02 2021

Koronatesting på Volda ungdomsskule

Koronafritt i Volda

Volda nærmar seg fire veker utan registrerte smittetilfelle for covid-19. Samstundes startar vaksineringa for dei under 85 år.

tirsdag 16.02 2021

Korona-tips før vinterferien

Ørsta og Volda kommunar har utarbeidd koronaråd for vinterferien.

mandag 15.02 2021

Tre veker utan smitte

Det har no gått tre veker utan meldingar om nye smittetilfelle av covid-19 i Ørsta og Volda.

søndag 14.02 2021

Ørsta får fleire koronakroner enn Volda

I 2020 fekk norske kommunar og fylkeskommunane overført ekstra 20 milliardar koronakroner. 

mandag 08.02 2021

Ingen ny koronasmitte

Den siste veka er det ikkje meldt om nye smittetilfelle i Ørsta.

søndag 07.02 2021

Psykolog om pandemien:

– Vi er på ei oppløpsside

I desember presenterte Folkehelseinstituttet historisk låge tal i ei fersk livskvalitetsmåling. Forskar og psykolog Ragnhild Bang Nes trur tala no etter nyttår ville vore like låge, om ikkje verre. Ho minner om at vi må prøve å halde oppe ein normalitet.

lørdag 06.02 2021

Nysmitta i Giske kommune kom direkte frå Storbritannia – sjekkar om viruset er mutert

fredag 05.02 2021

Smitteutbrotet i Sula og Ålesund – truleg ikkje mutert virus

Personar med ulovleg opphald skal få gratis koronatest, vaksine og behandling i kommunane

Høgskulen: Digitale samlingar fram til påske

torsdag 04.02 2021

Johan (90) fekk koronavaksine

– Eg håper vaksina er betryggande, men det er mykje styr no

Elevar og lærarar var ikkje korona-smitta

Stort korona-utbrudd i Sula og Ålesund

onsdag 03.02 2021

60 testa på nytt i Hovdebygda i dag

Seks tilfelle av mutert korona påvist i Vestland fylke onsdag

tirsdag 02.02 2021

Seksti i karantene skal testast på nytt onsdag

mandag 01.02 2021

No startar vaksinasjon av heimebuande personar over 85 år

Denne veka startar vaksinasjon av personar over 85 år på Ørsta kulturhus og Volda samfunnshus.

fredag 29.01 2021

Koronavaksine nummer tre godkjend til bruk i Noreg

torsdag 28.01 2021

Testa positivt- 60 i karantene

37 femteklassingar blir testa

Årsaka: Sterk mistanke om smitte hos nærkontakt

onsdag 27.01 2021

Skuleklasser, lærarar og skirennarar i karantene

Koronasmitta var på Ørsta skisenter søndag

Sjekk kven som får korona-kroner

tirsdag 26.01 2021

Vaksine til alle som har opphalde seg i Volda lenge

søndag 24.01 2021

Helse Møre og Romsdal med strakstiltak for tilsette og studentar

Nye lokale koronaråd

- Folk som nyleg har vore på Austlandet bør teste seg

torsdag 21.01 2021

Ingen fleire med påvist smitte

Tre i isolasjon og to i karantene

Volda kommune melde torsdag ettermiddag at dei ikkje har mottatt fleire positive prøvesvar sidan tilfellet som vart rapportert om tysdag 19. januar.

onsdag 20.01 2021

Her vert det massevaksinasjon

Når massevaksinasjonen mot covid-19 startar for alvor i Ørsta, vil det skjer på Ørsta kulturhus.

Tre smittetilfelle i Ørsta i 2021

Har unngått smitte

– Er krevjande å ta vare på godt smittevern over tid

Får andre vaksineringsdose komande veke

Tilbake på gult nivå

mandag 18.01 2021

Storinnrykk av studentar – blir korona-testa på høgskulen

Ingebrigtsen har fått sprøyta

Nok ein korona-smitta i Volda

fredag 15.01 2021

Nytt smittetilfelle i Ørsta

Nytt smittetilfelle etter innreise

torsdag 14.01 2021

Nytt smittetilfelle i Volda

Onsdag kveld vart det meldt om eit nytt smittetilfelle av covid-19 i Volda.

onsdag 13.01 2021

Kan gå veker eller månader før 85-åringar får vaksine

tirsdag 12.01 2021

Første koronastikket i Helse Møre og Romsdal

mandag 11.01 2021

Nytt smittetilfelle i Ørsta

søndag 10.01 2021

FHI: Kommunar kan få ulike vaksinar

Utover våren vil Noreg kanskje ha tilgang til tre eller fire ulike koronavaksinar. Ulike kommunar kan få kvar sin type.

lørdag 09.01 2021

58 i karantene

Koronasmitta var på treningssenteret på Spinneriet 5. og 6. januar

50 i karantene på Øyra skule

Elevar i to skuleklasser er i karantene ved Øyra skule.

torsdag 07.01 2021

Innstrammingar for besøk

Nytt smittetilfelle i Ørsta

Låg del nordmenn får vaksine i første kvartal

Dei tre første månadene i år vil berre ein liten del av den norske befolkninga få koronavaksinen, ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI).

Kristian (88) fekk første vaksine-dosen i Ørsta

onsdag 06.01 2021

Tilbyr koronatesting for studentar

Tre av fire trur på ei tredje smittebølgje

I alt 75 prosent av nordmenn trur der kjem ein ny smittetopp i første halvår, viser ei undersøking blant 81.7000 spurde.

Dei nye smitteverntiltaka blir forlengde til 19. januar

Regjeringa forlengjer smitteverntiltaka med éin dag fram til 19. januar. Årsaka er at Erna Solberg skal gjere greie for Stortinget om situasjonen dagen før.

Kompensasjonsordning i to ekstra månader

tirsdag 05.01 2021

- Vi passar på avstandsreglane

– Kundane må halde avstand, og det vil vi sjå til at dei gjer, seier styrar Dag Nyhammer på Kiwi Meieriet.

Desse får korona-vaksine i Ørsta torsdag

Torsdag er vaksinasjonen mot covid-19 i gang i Ørsta. Bebuarane på Ørstaheimen får vaksinane fyrst.

Ørstahallen stengt for mykje aktivitet

– Vil rose idrettslaga

mandag 04.01 2021

Avgrensa besøk til Ørsta rådhus

– Ha låg terskel for å late deg teste

Heimeundervisning og sjølvstudium ved dei vidaregåande skulane

søndag 03.01 2021

Frontsoldatar i koronakrigen

Dersom koronakampen kan kallast ein krig er intensivisjukepleiarane våre frontsoldatar. I Volda er det rundt 30 av dei.

Ein ny person smitta i Volda

Volda kommune melder søndag kveld om eit nytt koronatilfelle i kommunen.

lørdag 02.01 2021

– Å måtte stengje var surrealistisk

– Vi opplevde det som surrealistisk å måtte stengje ned salongen. Det skjedde på tre timars varsel.

torsdag 31.12 2020

"Mange av kollegaene mine gjekk rett ut i permisjon på dagen"

– Dei aller fleste passa-sjerane har vore flinke. Spesielt til å sprite hendene når dei kjem om bord i bussen.

tirsdag 29.12 2020

Ukjend smittekjelde i Ørsta

mandag 28.12 2020

Smittevernlegane

– Koronaen har prega livet i heile år

– Ungane på seks og åtte år byrjar heilt klart å bli lei no. Korona har prega heile 2020 for meg, og til tider vert det mykje jobb.

Klare for vaksinering i Ørsta

Slik er planen vidare for koronavaksinasjonen

Sju kommunar får levert koronavaksinar før dei andre og set måndag i gang vaksinasjonen på sjukeheimane sine. Resten av kommunane i landet startar etter nyttår.

søndag 27.12 2020

Elevane på Velle fekk møte kvarandre att

– Dette er ein gledeleg dag etter at elevane har vore i eit sosialt vakuum

– No gler vi oss til å starte på skulen att!

Looknam er permittert

Held oppe humøret trass permittering

– Sjølvsagt vil vi merke dette på inntekta, og det kan verte verre. Men vi er nøydde til å få dagane til å gå.

torsdag 24.12 2020

Får vaksiner rett over nyttår

Ny korona-smitta i Ørsta – seks i isolasjon

onsdag 23.12 2020

Kommunane må smittespore veldig aktivt i jula

Fleire kommunar opplever auka koronasmitte i julestria. Assisterande helsedirektør Espen Nakstad understrekar viktigheita av aktiv smittesporing også i høgtida.

To nye korona-smitta i Volda

mandag 21.12 2020

Rune Hovde (56) melde seg som vikarlærar

"Her får ein verkeleg kjenne på kva det vil seie å gjere eit ærleg arbeid"

– Då er eg tilbake på Hovden skule, og det er kjekt. Det var her, som elev, eg hadde mitt fyrste ribbeinsbrot, mimrar Rune Hovde (56).

Vil helst ha bebuarane på sjukeheimane i jula

Det er ikkje ynskjeleg at bebuarar på sjukeheimane i Ørsta reiser ut av institusjonen i jula. Det kan likevel verte teke individuelle vurderingar.

lørdag 19.12 2020

Smitteutbrot i Vanylven - nærkontaktar i fleire kommunar

fredag 18.12 2020

75 negative testar

Planlegginga for vaksinasjon i gang

– Institusjonar og omsorgsbustadar først

– Test deg når du kjem heim

Ørsta og Volda får ekstraordinær koronastøtte

Ørsta kommune og Volda kommune får til saman 4,2 millionar kroner i ekstra skjønnsmidlar grunna koronatiltak.

torsdag 17.12 2020

114 negative testar

Det er framleis fem personar i korona-isolasjon i Ørsta. Det er ingen nye positive prøver.

onsdag 16.12 2020

Ingen fleire smittetilfelle i Ørsta-Volda

tirsdag 15.12 2020

Godt år trass korona

– Vi har fått sal som gjer at vi har arbeid nesten ut heile neste år

Medan permitteringar dominerer i fleire næringar grunna korona, rår reine jubelbrusen for byggjebransjen.

Vaksineutstyr er på veg

Helsedirektoratet startar tysdag utsending av sprøyter og anna utstyr til kommunane, slik at dei skal vere klare når den første koronavaksinen kjem.

Tre nærkontaktar sett i karantene

Fryktar smitte på Hornindal skule.

Fem i isolasjon og over 150 i karantene

Ingen nye smittetilfelle

mandag 14.12 2020

- Folk må tenkje smittevern på Alti

Kjøpesenteret Alti i Ørsta vil gjerne ha folk på julehandel. Men kundane må tenkje smittevern, og nytte høvet til å kome både på føremiddag og sein kveld.

Ein av 118 har testa positivt

Men ventar fleire smitta i dagane framover

søndag 13.12 2020

Ny elev smitta- fleire må i karantene

Ventar testsvar søndag kveld eller i løpet av måndag

Innfører førebels ikkje strengare tiltak

lørdag 12.12 2020

Fire nye korona-smitta i Ørsta

Koronasmitte på Volda vgs

70 elevar og 7 lærarar i karantene

Ein førsteårs-elev på Volda vidaregåande skule har fått påvist korona-smitte, får Møre-Nytt opplyst laurdag ettermiddag.

torsdag 10.12 2020

Ny korona-smitta i Volda

Fem nye korona-smitta i Ørsta

søndag 06.12 2020

Språkåret 2020: – Meteren har vorte ein Skybert vi tek med oss ut

NPK-NTB: Har du møtt koronapolitiet eller stått i hyttekrigen? Kjent på dorullskamma? Koronapandemien har ført til eit uvanleg kreativt språkår, slår Språkrådet fast.

lørdag 05.12 2020

– Lengtar etter fotball!

I korona-tida har det vorte litt meir innetid med puslespel og strikking på Sunniva Myrold.

onsdag 02.12 2020

«Ynskjer å gi lys i mørketida»

– Vi ynskjer å lyse opp i ei mørk tid. Vi håper dette vert sett pris på både av dei som bur her og dei tilsette.

Ny smitte i Volda

tirsdag 01.12 2020

Nytt korona-tilfelle i Volda

mandag 30.11 2020

Har innført strengare koronatiltak

– Eg tykkjer det er trist at dei ikkje får sjå at vi smiler til dei

For å beskytte sårbare eldre har både Volda og Ørsta kommunar innført føre-var-tiltak. Sjukeheimane er stengde for besøk.

Svar på koronatesten same dag

fredag 27.11 2020

Strengare koronatiltak i Ørsta

Stengjer sjukeheimane for besøk

Ny smitt

Opna helsestasjonen att

torsdag 26.11 2020

Ny helseleiar smitta

onsdag 25.11 2020

Endå ein koronasmitta i Volda

Slik vart helseleiarane smitta

«Førebels ikkje grunn til strengare lokale innstrammingar»

Fjorten nye korona-tilfelle i Ørsta-Volda siste veka

Mange smitta etter bønemøte

Elevar og lærarar i karantene etter smitte

Tre helseleiarar smitta

Fire nye smittetilfelle i Ørsta

tirsdag 24.11 2020

Ikkje alle følgjer smittevernreglane

– Alle brukarar av hallen har rutinar og reglar som må følgjast

mandag 23.11 2020

No kan du bestille time til koronatest på nett.

fredag 20.11 2020

Koronafrie sidan september

Forsiktig innstramming hos høgskulen

Høgskulen i Volda tek nokre forsiktige innstrammingar i smitteverntiltaka. Sidan september har ingen knytte til høgskulen vore koronasmitta.

torsdag 19.11 2020

Koronautbrotet i Volda

Tre ulike smittekjelder i Volda- ordføraren ber alle vere på vakt

Smittekjelda framleis uviss i Volda

Fem kyrkjetilsette i Nordfjordeid koronasmitta

onsdag 18.11 2020

Fire koronasjuke innlagde på sjukehus

To nye koronasmitta i Volda – den eine med ukjend smittekjelde

Ekspertutval: Risikoutsette og helsepersonell bør få koronavaksine først 

NPK-NTB: Risikogrupper, helsepersonell og andre i kritiske samfunnsfunksjonar bør stå først i køen for koronavaksine, tilrår eit ekspertutval.

tirsdag 17.11 2020

Slik skal skulen handtere koronautbrot

Rask og rett informasjon, og kven som skal gjere kva, er vesentleg i Ørsta kommune sin oppdaterte plan for koronasmitte i grunnskulen.

Nei til fleire på kyrkjebenkene

NPK-NTB: Helseministeren seier nei til å lempe på regelverket som seier at kulturarrangement utan fastmonterte sete maks kan ha 50 tilskodarar.

mandag 16.11 2020

– Pass på smittevernet i juleferien

Folk som kjem heim til Sunnmøre på juleferie, eller etter juleferie i andre regionar, bør vurdere å teste seg.

lørdag 14.11 2020

Hareid vil ha påbod om munnbind på hurtigbåten

fredag 13.11 2020

Statsministeren med peikefinger til ungdommen

Koronaen har ført til 100.000 i SMS-ekstrakostnader for høgskulen