Tema

tirsdag 26.01 2021

Vaksine til alle som har opphalde seg i Volda lenge

søndag 24.01 2021

Helse Møre og Romsdal med strakstiltak for tilsette og studentar

Nye lokale koronaråd

- Folk som nyleg har vore på Austlandet bør teste seg

torsdag 21.01 2021

Ingen fleire med påvist smitte

Tre i isolasjon og to i karantene

Volda kommune melde torsdag ettermiddag at dei ikkje har mottatt fleire positive prøvesvar sidan tilfellet som vart rapportert om tysdag 19. januar.

onsdag 20.01 2021

Her vert det massevaksinasjon

Når massevaksinasjonen mot covid-19 startar for alvor i Ørsta, vil det skjer på Ørsta kulturhus.

Tre smittetilfelle i Ørsta i 2021

Har unngått smitte

– Er krevjande å ta vare på godt smittevern over tid

Får andre vaksineringsdose komande veke

Tilbake på gult nivå

mandag 18.01 2021

Storinnrykk av studentar – blir korona-testa på høgskulen

Ingebrigtsen har fått sprøyta

Nok ein korona-smitta i Volda

fredag 15.01 2021

Nytt smittetilfelle i Ørsta

Nytt smittetilfelle etter innreise

torsdag 14.01 2021

Nytt smittetilfelle i Volda

Onsdag kveld vart det meldt om eit nytt smittetilfelle av covid-19 i Volda.

onsdag 13.01 2021

Kan gå veker eller månader før 85-åringar får vaksine

tirsdag 12.01 2021

Første koronastikket i Helse Møre og Romsdal

mandag 11.01 2021

Nytt smittetilfelle i Ørsta

søndag 10.01 2021

FHI: Kommunar kan få ulike vaksinar

Utover våren vil Noreg kanskje ha tilgang til tre eller fire ulike koronavaksinar. Ulike kommunar kan få kvar sin type.

lørdag 09.01 2021

58 i karantene

Koronasmitta var på treningssenteret på Spinneriet 5. og 6. januar

50 i karantene på Øyra skule

Elevar i to skuleklasser er i karantene ved Øyra skule.

torsdag 07.01 2021

Innstrammingar for besøk

Nytt smittetilfelle i Ørsta

Låg del nordmenn får vaksine i første kvartal

Dei tre første månadene i år vil berre ein liten del av den norske befolkninga få koronavaksinen, ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI).

Kristian (88) fekk første vaksine-dosen i Ørsta

onsdag 06.01 2021

Tilbyr koronatesting for studentar

Tre av fire trur på ei tredje smittebølgje

I alt 75 prosent av nordmenn trur der kjem ein ny smittetopp i første halvår, viser ei undersøking blant 81.7000 spurde.

Dei nye smitteverntiltaka blir forlengde til 19. januar

Regjeringa forlengjer smitteverntiltaka med éin dag fram til 19. januar. Årsaka er at Erna Solberg skal gjere greie for Stortinget om situasjonen dagen før.

Kompensasjonsordning i to ekstra månader

tirsdag 05.01 2021

- Vi passar på avstandsreglane

– Kundane må halde avstand, og det vil vi sjå til at dei gjer, seier styrar Dag Nyhammer på Kiwi Meieriet.

Desse får korona-vaksine i Ørsta torsdag

Torsdag er vaksinasjonen mot covid-19 i gang i Ørsta. Bebuarane på Ørstaheimen får vaksinane fyrst.

Ørstahallen stengt for mykje aktivitet

– Vil rose idrettslaga

mandag 04.01 2021

Avgrensa besøk til Ørsta rådhus

– Ha låg terskel for å late deg teste

Heimeundervisning og sjølvstudium ved dei vidaregåande skulane

søndag 03.01 2021

Frontsoldatar i koronakrigen

Dersom koronakampen kan kallast ein krig er intensivisjukepleiarane våre frontsoldatar. I Volda er det rundt 30 av dei.

Ein ny person smitta i Volda

Volda kommune melder søndag kveld om eit nytt koronatilfelle i kommunen.

lørdag 02.01 2021

– Å måtte stengje var surrealistisk

– Vi opplevde det som surrealistisk å måtte stengje ned salongen. Det skjedde på tre timars varsel.

torsdag 31.12 2020

"Mange av kollegaene mine gjekk rett ut i permisjon på dagen"

– Dei aller fleste passa-sjerane har vore flinke. Spesielt til å sprite hendene når dei kjem om bord i bussen.

tirsdag 29.12 2020

Ukjend smittekjelde i Ørsta

mandag 28.12 2020

Smittevernlegane

– Koronaen har prega livet i heile år

– Ungane på seks og åtte år byrjar heilt klart å bli lei no. Korona har prega heile 2020 for meg, og til tider vert det mykje jobb.

Klare for vaksinering i Ørsta

Slik er planen vidare for koronavaksinasjonen

Sju kommunar får levert koronavaksinar før dei andre og set måndag i gang vaksinasjonen på sjukeheimane sine. Resten av kommunane i landet startar etter nyttår.

søndag 27.12 2020

Elevane på Velle fekk møte kvarandre att

– Dette er ein gledeleg dag etter at elevane har vore i eit sosialt vakuum

– No gler vi oss til å starte på skulen att!

Looknam er permittert

Held oppe humøret trass permittering

– Sjølvsagt vil vi merke dette på inntekta, og det kan verte verre. Men vi er nøydde til å få dagane til å gå.

torsdag 24.12 2020

Får vaksiner rett over nyttår

Ny korona-smitta i Ørsta – seks i isolasjon

onsdag 23.12 2020

Kommunane må smittespore veldig aktivt i jula

Fleire kommunar opplever auka koronasmitte i julestria. Assisterande helsedirektør Espen Nakstad understrekar viktigheita av aktiv smittesporing også i høgtida.

To nye korona-smitta i Volda

mandag 21.12 2020

Rune Hovde (56) melde seg som vikarlærar

"Her får ein verkeleg kjenne på kva det vil seie å gjere eit ærleg arbeid"

– Då er eg tilbake på Hovden skule, og det er kjekt. Det var her, som elev, eg hadde mitt fyrste ribbeinsbrot, mimrar Rune Hovde (56).

Vil helst ha bebuarane på sjukeheimane i jula

Det er ikkje ynskjeleg at bebuarar på sjukeheimane i Ørsta reiser ut av institusjonen i jula. Det kan likevel verte teke individuelle vurderingar.

lørdag 19.12 2020

Smitteutbrot i Vanylven - nærkontaktar i fleire kommunar

fredag 18.12 2020

75 negative testar

Planlegginga for vaksinasjon i gang

– Institusjonar og omsorgsbustadar først

– Test deg når du kjem heim

Ørsta og Volda får ekstraordinær koronastøtte

Ørsta kommune og Volda kommune får til saman 4,2 millionar kroner i ekstra skjønnsmidlar grunna koronatiltak.

torsdag 17.12 2020

114 negative testar

Det er framleis fem personar i korona-isolasjon i Ørsta. Det er ingen nye positive prøver.

onsdag 16.12 2020

Ingen fleire smittetilfelle i Ørsta-Volda

tirsdag 15.12 2020

Godt år trass korona

– Vi har fått sal som gjer at vi har arbeid nesten ut heile neste år

Medan permitteringar dominerer i fleire næringar grunna korona, rår reine jubelbrusen for byggjebransjen.

Vaksineutstyr er på veg

Helsedirektoratet startar tysdag utsending av sprøyter og anna utstyr til kommunane, slik at dei skal vere klare når den første koronavaksinen kjem.

Tre nærkontaktar sett i karantene

Fryktar smitte på Hornindal skule.

Fem i isolasjon og over 150 i karantene

Ingen nye smittetilfelle

mandag 14.12 2020

- Folk må tenkje smittevern på Alti

Kjøpesenteret Alti i Ørsta vil gjerne ha folk på julehandel. Men kundane må tenkje smittevern, og nytte høvet til å kome både på føremiddag og sein kveld.

Ein av 118 har testa positivt

Men ventar fleire smitta i dagane framover

søndag 13.12 2020

Ny elev smitta- fleire må i karantene

Ventar testsvar søndag kveld eller i løpet av måndag

Innfører førebels ikkje strengare tiltak

lørdag 12.12 2020

Fire nye korona-smitta i Ørsta

Koronasmitte på Volda vgs

70 elevar og 7 lærarar i karantene

Ein førsteårs-elev på Volda vidaregåande skule har fått påvist korona-smitte, får Møre-Nytt opplyst laurdag ettermiddag.

torsdag 10.12 2020

Ny korona-smitta i Volda

Fem nye korona-smitta i Ørsta

søndag 06.12 2020

Språkåret 2020: – Meteren har vorte ein Skybert vi tek med oss ut

NPK-NTB: Har du møtt koronapolitiet eller stått i hyttekrigen? Kjent på dorullskamma? Koronapandemien har ført til eit uvanleg kreativt språkår, slår Språkrådet fast.

lørdag 05.12 2020

– Lengtar etter fotball!

I korona-tida har det vorte litt meir innetid med puslespel og strikking på Sunniva Myrold.

onsdag 02.12 2020

«Ynskjer å gi lys i mørketida»

– Vi ynskjer å lyse opp i ei mørk tid. Vi håper dette vert sett pris på både av dei som bur her og dei tilsette.

Ny smitte i Volda

tirsdag 01.12 2020

Nytt korona-tilfelle i Volda

mandag 30.11 2020

Har innført strengare koronatiltak

– Eg tykkjer det er trist at dei ikkje får sjå at vi smiler til dei

For å beskytte sårbare eldre har både Volda og Ørsta kommunar innført føre-var-tiltak. Sjukeheimane er stengde for besøk.

Svar på koronatesten same dag

fredag 27.11 2020

Strengare koronatiltak i Ørsta

Stengjer sjukeheimane for besøk

Ny smitt

Opna helsestasjonen att

torsdag 26.11 2020

Ny helseleiar smitta

onsdag 25.11 2020

Endå ein koronasmitta i Volda

Slik vart helseleiarane smitta

«Førebels ikkje grunn til strengare lokale innstrammingar»

Fjorten nye korona-tilfelle i Ørsta-Volda siste veka

Mange smitta etter bønemøte

Elevar og lærarar i karantene etter smitte

Tre helseleiarar smitta

Fire nye smittetilfelle i Ørsta

tirsdag 24.11 2020

Ikkje alle følgjer smittevernreglane

– Alle brukarar av hallen har rutinar og reglar som må følgjast

mandag 23.11 2020

No kan du bestille time til koronatest på nett.

fredag 20.11 2020

Koronafrie sidan september

Forsiktig innstramming hos høgskulen

Høgskulen i Volda tek nokre forsiktige innstrammingar i smitteverntiltaka. Sidan september har ingen knytte til høgskulen vore koronasmitta.

torsdag 19.11 2020

Koronautbrotet i Volda

Tre ulike smittekjelder i Volda- ordføraren ber alle vere på vakt

Smittekjelda framleis uviss i Volda

Fem kyrkjetilsette i Nordfjordeid koronasmitta

onsdag 18.11 2020

Fire koronasjuke innlagde på sjukehus

To nye koronasmitta i Volda – den eine med ukjend smittekjelde

Ekspertutval: Risikoutsette og helsepersonell bør få koronavaksine først 

NPK-NTB: Risikogrupper, helsepersonell og andre i kritiske samfunnsfunksjonar bør stå først i køen for koronavaksine, tilrår eit ekspertutval.

tirsdag 17.11 2020

Slik skal skulen handtere koronautbrot

Rask og rett informasjon, og kven som skal gjere kva, er vesentleg i Ørsta kommune sin oppdaterte plan for koronasmitte i grunnskulen.

Nei til fleire på kyrkjebenkene

NPK-NTB: Helseministeren seier nei til å lempe på regelverket som seier at kulturarrangement utan fastmonterte sete maks kan ha 50 tilskodarar.

mandag 16.11 2020

– Pass på smittevernet i juleferien

Folk som kjem heim til Sunnmøre på juleferie, eller etter juleferie i andre regionar, bør vurdere å teste seg.