Tema

torsdag 17.12 2020

No vert det flybuss

onsdag 09.12 2020

Optimist for betre rutetilbod

– Eg er meir optimist no enn for fire månader sidan. Men det krev arbeid for å få til meir statleg kjøp av for Oslo-ruter til og frå Hovden.

onsdag 02.12 2020

– Heldigvis svingar eg til Ørsta og ikkje til Volda etter arbeidstid

fredag 20.11 2020

Sikra flyruta Oslo – Hovden

Flyruta Oslo – Hovden får statleg støttekjøp ut 2021. Det er klart etter forhandlingane mellom Framstegspartiet og regjeringa om tiltakspakken for flynæringa m.a.

fredag 06.11 2020

Frp vil forhandle med regjeringa

Krev statsstøtte til Hovden – Oslo

Når Framstegspartiet om ei vekes tid går i forhandlingar med regjeringa om statsbudsjettet, er statleg støtte til flyruta Hovden – Oslo i heile 2021 eit viktig krav.

mandag 21.09 2020

Skjebnetid for Ørsta-Volda lufthamn

– Eg forstår godt at Widerøe raslar med sablane og seier at dei vil vurdere å kutte kommersielle avgangar i kortbanenettet.

fredag 18.09 2020

Vidarefører «korona-ruter»

fredag 11.09 2020

«Hareide må opprette ei arbeidsgruppe som ser på heile det nasjonale flytilbodet»

torsdag 10.09 2020

Vedum bed om svar frå samferdselsministeren om Hovden

lørdag 05.09 2020

Vidarefører flyrutekjøp

– Vi ser at flyselskapa kutter i viktige flyruter, og det særleg i distrikta

tirsdag 01.09 2020

Fylkesutvalet

Eit samrøystes fylkesutval støttar Hovden

Fylkesutvalet har samrøystes vedteke ei fråsegn der det vert bedt om at flyruta Hovden – Oslo igjen vert ein del av ordninga med statlege støttekjøp (Fot-ruter).

fredag 28.08 2020

Siv Jensen vil presse regjeringa om Hovden

– Viss ikkje regjeringa kjem med noko sjølve kjapt, vil vi syte for at det vert gjort noko for at rutetilbodet Hovden – Oslo ikkje vert redusert.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum

– Hovden – Oslo like viktig som Lillestrøm-toget til Oslo

– Flyruta Hovden – Oslo er like viktig som togruta mellom Lillestrøm og Oslo. Kortbanetilbodet er denne regionen sitt viktigaste kollektivtilbod.

Flyplassmøtet

Stor semje om Hovden-tiltak

– Det er utenkjeleg at det ikkje skal kome tiltak som sikrar gode nok flyruter frå Hovden til Oslo også etter 1. oktober.

Widerøe-sjef Stein Nilsen

– Hovden – Oslo må tilbake til ordninga med statleg støtte

Hovden-Oslo er ei av fire ruter der fot-systemet må gjeninnførast. Og det må gjerast straks,

Fylkesvaraordførar Per Vidar Kjølmoen

– Flytilbodet på Hovden er viktig for heile Møre og Romsdal

– Flytilbodet på Ørsta – Volda lufthamn Hovden handlar om ein samfunnskritisk infrastruktur. Det er også ei fylkeskommunal oppgåve å ta vare på tilbodet.

torsdag 27.08 2020

Med Helge på Helgehornet

- Vi treng flyplassen i Ørsta-Volda

Frå toppen av Helgehornet lovar Høgre sin samferdsletopp, Helge Orten, at det framleis skal vere eit godt flytilbod frå Ørsta-Volda

onsdag 26.08 2020

Topp-politikarar til flyplassmøte

Sentrale politikarar og viktige næringslivsaktørar på heile nordvestlandet er venta til møtet om flyplassen i Hovdebygda fredag.

onsdag 19.08 2020

– Regjeringa trugar eksistensen til Hovden

Regjeringa trugar eksistensen til Ørsta - Volda lufthamn, seier stortingsrepresentant Jenny Klinge.

Sterkt kritisk næringssjef

– Kortbanenettet i ferd med å verte pulverisert

– Politikken som no er rådande er med på å pulverisere kortbanenettet. Kutta Widerøe er tvungne til å gjennomføre er dramatiske for regionen vår.

fredag 27.03 2020

Slik vert flyrutene

Widerøe er sikra garantiar frå staten, og held fram med flygingane på Hovden.