Tema

tirsdag 20.10 2020

Vil spare på privat barnehage i sentrum

Det vil verte billegare for Ørsta kommune om det kjem ein ny privat barnehage i Ørsta sentrum, enn om det vert satsa på ein ny kommunal barnehage.

mandag 31.08 2020

Foreslår å legge ned skule og barnehage i Austefjord

Har ikkje finansiering etter 2020

Volda kommune har ikkje lagt inn finansiering for drift av Austefjord barnehage- og skule etter 2020.

torsdag 06.08 2020

– Barnehagen på Hjørundfjordheimen er ei solskinshistorie

– Dette er ei solskins- historie. Vi har no plass til alle borna i Hjørundfjord i barnehage på Sæbø.

torsdag 02.07 2020

Svarar på kritikken om barnehage på Hjørundfjordheimen

– Eg tek på største alvor dei reaksjonane som har kome, med underskriftskampanje og anna, men samstundes kjenner eg behov for å forklare saka litt meir.

fredag 12.06 2020

Prøvde å setje fyr på barnehage

lørdag 30.05 2020

Ønskjer vidare drift av Liadal barnehage

– Kvifor bygge nytt og stort når vi har kommunale bygg som kan nyttast?

– Kvifor bygge nytt og stort når vi har kommunale bygg som kan nyttast?

fredag 29.05 2020

O

Frå torsdag 4. juni vil Ørstabarnehagen ha ope i ordinær opningstid. 

mandag 11.05 2020

– Berre eitt barn som ikkje har fått plass

Ramma til seksjon barnehage vert auka med 1.754.000, og ramma til seksjon eigedom vert auka med 439.000 for å kunne vareta behovet for barnehageplassar i Ørsta sentrum og på Sæbø barnehageåret 2020/21.

mandag 04.05 2020

Liadal barnehage stengjer i juli

– Vi kan rett og slett ikkje finne oss i at tilbodet på Fiamarka blir rasert

I juli stengjer Liadal barnehage for godt. Dette likar ikkje bygdefolk.

torsdag 23.04 2020

– Ørsta må ha ny stor barnehage i sentrum

– Det er behov for ein ny stor barnehage i Ørsta sentrum. Dette er spelt inn tidlegare, men barnehageopptaket i år viser igjen behovet.

mandag 20.04 2020

Full fart i barnehagane

– Vi må berre stole på styresmaktene no når barnehagane har opna

onsdag 15.04 2020

Vil organisere barnehagane med små barnegrupper og fast personell

– Det blir ikkje ordinær opningstid

onsdag 08.04 2020

Mellombels tolv plassar på Hjørundfjordheimen

– Her vert det barnehage

Hjørundfjordheimen vert også barnehage. Frå og med hausten skal tolv barnehageborn verte plassert der.

tirsdag 24.03 2020

Stor søking på barnehageplassar i Ørsta

Det er fleire som ynskjer barnehageplass enn det er plassar i Ørsta kommune.

onsdag 18.03 2020

Reglar for SFO-betaling

onsdag 11.03 2020

Sæbø skule og barnehage

– De har ikkje lærarar til alle romma

Brannalarmen gjekk i barnehage

- Ikkje lade utan oppsyn!