Tema

lørdag 16.01 2021

Sol, bål og rattkjelketur ned frå Skåla

fredag 20.11 2020

Med kvite marker heiv skuleelvane seg rundt

fredag 23.10 2020

Vil ikkje løyve nybygg til ungdomsskulen no

– Brakker er ikkje verdas undergang

Formannskapet i Ørsta vil ikkje rå til nybygg ved Ørsta ungdomsskule no. I staden vil formannskapet sjå investeringssakene til kommunen samla under budsjetthandsaminga i desember.

onsdag 21.10 2020

Vil endre køen på skuleutbyggingar

Levekårsutvalet vil prioritere Ørsta ungdomsskule for å få løyse rommangelen dei har. Men utvalet vil halde ope om det skal skje i form av brakker, eller med eit tilbygg, slik administrasjonen ynskjer.

mandag 19.10 2020

Fuktskade ved ungdomsskulen

– Har teke for lang tid

Fuktskadane ved Ørsta ungdomsskule vart dyrare enn kalkulert.

fredag 16.10 2020

No kjem påbygget – om politikarane seier ja

torsdag 01.10 2020

Full plasskrise på Ørsta ungdomsskule og Velle skule

– På Ørsta ungdomsskule og Velle skule er det heilt krise når det gjeld plassen. Vi må få på plass ein brakkerigg ved ungdomsskulen så snart det berre let seg gjere.

mandag 28.09 2020

Året som ikkje vart som det skulle

Endeleg konfirmasjon for Maya, Selma og Ariana

– Det var i 10. klasse alt skulle skje. Dette var året vi hadde gledd oss til.

torsdag 03.09 2020

Fjelldag på tre ulike toppar

Ørsta ungdomsskule fekk ein annleis fjelldag onsdag. I staden for eit felles turmål delte elevane seg mellom tre ulike fjelltoppar.

mandag 31.08 2020

66 ungdomsskuleelevar klare for ein aktiv haust