Tema

lørdag 01.08 2020

Juni var unormal varm, medan juli vart våt:

– Vi har fått mykje meir nedbør enn vi skulle ha fått

– Normalt skal det ha kome 968 mm med nedbør ut juli månad, men i år er totalen 1730 mm.

fredag 31.07 2020

Vil halde Jesus-marsj i Ørsta og Volda

For tredje året på rad skal det haldast Jesus-marsj i Ørsta og Volda.

torsdag 30.07 2020

Bilbransjen tilbake til normalen etter koronanedstenginga

– Vi har selt mykje bruktbilar, men nybilsalet og har tatt seg opp

Dei lokale bilforhandlarane var optimistiske sjølv om koronasituasjonen førte til permitteringar og uvisse. No er dei fleste tilsette tilbake i jobb og salet av bilar, spesielt bruktbilar, er godt.

tirsdag 28.07 2020

Skal kartlegge skredfare i Volda og Ørsta

mandag 27.07 2020

Stor auke i talet på pakkar i ferien

– Hyllene er fulle

tirsdag 14.07 2020

Snart vert det skatepark ved Ørstahallen

torsdag 09.07 2020

2.000 kryssar kommunegrensa kvar dag

Vi pendlar til kvarandre

tirsdag 23.06 2020

Marie, Nikolai og Amanda vann skrivetevling

– Eg har alltid skrive mykje, gjerne om saker som engasjerer meg

Vinnarane i Ørsta mållag si Skrivetevling 2020 for 10.klassingane er Marie Mo Bergli, Nikolai Mork Rogne og Amanda Langlo Moe.

Advokatfirmaet Lundberg og Langva AS

Utvidar verksemda

– Det er ikkje slik at vi som advokatfirma nødvendigvis skal ta med våre klientar til retten. Faktisk er målet å få til ei løysing før det kjem så langt.

lørdag 20.06 2020

Symjebasseng i Ørsta

Planlegging i 2021 og bygging i 2022

fredag 19.06 2020

Koronamidlar kjem ungdomen til nytte

No blir det aktivitetspark ved Ørstahallen

Bekymra for potensielt nytt kulturhus

– Er redd for at vi ikkje har noko val når vi får att saka

onsdag 17.06 2020

Treningssentera opna dørene att måndag

– Å ikkje kunne trene her har vore eit sakn

mandag 15.06 2020

Vil lage steintrapp i Fonnvernet

Måtte dempe fleire festar

søndag 14.06 2020

«Dengang da Ørstavik var et livlig turistsentrum»

Aud Farstad står bak boka om Amanda Olsen, som var ei føregangskvinne innan journalistikken. I arbeidet kom ho over eit intervju frå Ørsta som ikkje vart med i boka.

lørdag 13.06 2020

19 fuglar og reir finn sin plass i Fonnvernet

– Finn du fuglane?

– Her skal linerla ligge og der står jaggu det ei ekte linerle og ventar.

Vil ha turnhall i gamle Ørstahallen:

– Skal Ørsta kommune satse på turn må dei vere med oss på dette

fredag 12.06 2020

Renovering av Ørsta kulturhus ikkje tilrådd:

Kan bygge nytt kulturhus

torsdag 11.06 2020

Sesongstart måndag

Må innskrenke fisket i Ørstaelva

106.000 lakseyngel er sett ut i Ørstaelva i år. Det kan trengast for gytebestanden er så låg at fisket vert innskrenka.

Lovprisar Ørsta vgs-prosjektet

– Det er vanskeleg å gje uttrykk for kor store dei positive effektane vil verte for Ørsta sentrum.

Seks køyreforbod i Ørsta

Tatt med 900 kilo overlast

tirsdag 09.06 2020

Sluttar etter fire veker

mandag 08.06 2020

Maja-saka

– Nye søk skjer så snart dette er forsvarleg

torsdag 04.06 2020

Over 20 millionar i koronamidlar

Osbrua har kortare levetid enn venta

– Bygging av ny Osbru må skje innanfor eit relativt kort tidsperspektiv

– Verdiskaping må ligge att i kystsamfunna

Vil ha tydlegare kommunedirektør

– Det er nesten slik at folk lurer om det har gått i pluss eller minus

Per Are Sørheim (H) gav klar beskjed om at han ønsker at kommunedirektøren og økonomileiaren er tydlegare i den økonomiske rapporteringa.

onsdag 03.06 2020

- Har fått varsel om steinkasting, fysisk sjikanering og verbale trugslar

mandag 01.06 2020

Ørsta kommune må omstille

– Brukar ein meir enn tildelt budsjett, bryt ein kommunelova

Ørsta kommune:

Utfordringar med å halde drifta innanfor

søndag 31.05 2020

Her blir det uteservering

torsdag 28.05 2020

Leiar i Ørsta Røde Kors Hjelpekorps fortvilar

– Vi får ikkje kompensert noko av inntektsbortfallet

Ørsta Røde Korps Hjelpekorps har mist avgjerande inntekter.

onsdag 27.05 2020

Fotballfritidsordninga utvidar tilbodet

onsdag 01.04 2020

Vil ha alle grunneigarane med før politisk handsaming

Turveg til Åmskaret utsett

tirsdag 31.03 2020

Misnøye med nye SFO-vedtekter

– Grunnen til å endre på vedtektene må vere å få fleire til å delta, slik er det ikkje her

– Vi føler at vi ikkje fekk debattert saka om nye SFO-vedtekter på ein skikkeleg måte.

Reagerer på møtepraksis

– Eg fekk først vite at formannskapet skulle opptre som kommunestyre då eg kom på møtet

mandag 30.03 2020

La ut lenser i Vikeelva

lørdag 28.03 2020

Ordførar Stein Aam

– Ørstingar står godt i blesten

Når ordførar Stein Aam skal kople ut, skjer det anten gjennom fjøsarbeid eller med ski på beina i retning Åmskaret. Dei siste par vekene er det nettopp dette som har fått dagane til å henge saman.

fredag 27.03 2020

Kystvakta på besøk