Tema

søndag 21.02 2021

Kommunegrensa stoppar idrettsaktivitet

Skal drøfte lokale smitteverntiltak for Volda og Ørsta

fredag 19.02 2021

Uromeldingar om rus blant unge i Ørsta bekymrar

– I Ørsta og Volda er det meir narkotika enn vi ønsker og vil innsjå

Avkriminalisering av narkotika vil vere svært negativt, ifølgje Norsk Narkotikapolitiforeining Sunnmøre. Politikarane er uroa for tal lagt fram i Ørsta, men er delte i synet på ruspolitikken.

Store mørketal omkring narko-situasjonen i Ørsta-Volda

- Politikarar, foreldre og politi: Ikkje ver naive!

– Det vil vere veldig naivt av politikarar, foreldre og politi å tru at Volda og Ørsta skil seg ut på utfordringar knytt til rusmiddel.

torsdag 11.02 2021

Tussa

Grønt skifte i bilparken

No byter «grøne» Tussa IKT ut gamle og utdaterte varebilar med flunkande nytt elektrisk.

lørdag 06.02 2021

– Eg håpar politikarane i kommunestyret ikkje stoppar utviklinga av Ørsta kommune

Dårlegare trafikktryggleik, verditap, farleg skuleveg, tap av ringrute og den framtidige utviklinga av Ørsta sentrum er moment som gjer at Bjarne Solbakken har det vanskeleg for å akseptere skrinlegging eller endring av reguleringsplanen på Fremre Mo.

fredag 29.01 2021

Bibliotekåret 2020 prega av korona

Besøkstala stupte - men nytenking redda utlånstala

I ni veker måtte Ørsta folkebibliotek stenge dørene i koronaåret 2020. Men nytenking for utlån sørga for at folk fekk lektyren sin likevel.

søndag 24.01 2021

Auka etterspurnad

Snart kan du lade elbilen din lynraskt i Ørsta sentrum

fredag 15.01 2021

Grunneigarar ønsker ikkje utbygging på Fremre Mo

– Ei utbygging vil slå beina under satsinga vår

Politikarane i Ørsta skal bestemme om det blir bustadfelt eller vidare landbruk på Fremre Mo. Grunneigarane innanfor planområde er delte i saka.

torsdag 07.01 2021

Skøyteisen på plass ved Vikemarka

– Vi held isen ved like kvar kveld

I 2019 vart det ikkje kaldt nok til å legge skøyteis ved Vikemarka skule. No er den på plass og mykje brukt.

tirsdag 15.12 2020

Vil forlenge avtale

– Utvidinga vil ha svært stor betyding for den vidare sentrumsutviklinga

lørdag 12.12 2020

Det blir julegudstenester – men få plassar

Det vert julegudstenester i kyrkjene i Ørsta i år også. Men berre for eit avgrensa tal førehandspåmelde.

mandag 07.12 2020

Stor støtte til Stødt

– Vil nyte godt av nytt lydsystem i åra framover

lørdag 05.12 2020

– Lengtar etter fotball!

I korona-tida har det vorte litt meir innetid med puslespel og strikking på Sunniva Myrold.

torsdag 03.12 2020

– Volda vertskommune for noko som ligg i Ørsta

onsdag 02.12 2020

«Ynskjer å gi lys i mørketida»

– Vi ynskjer å lyse opp i ei mørk tid. Vi håper dette vert sett pris på både av dei som bur her og dei tilsette.

– Julegrana er på veg

tirsdag 01.12 2020

Myklebust feirar 25 år med nytt lokale

– Eg trur ikkje folk er klar over at ein burde sjekke røykvarslaren sin ein gong i månaden, fortel Knut Erik Myklebust.

Etterlyser julegran

lørdag 28.11 2020

15 år med julelys

– Det er kjekk galskap

mandag 23.11 2020

Framtidstru og optimisme for sentrumsbutikkane

No startar julehandelen for fullt

– Vi har færre besøkande, men relativt stabil handel. Det viser at folk tek til seg råda som vert gitt om å planlegge innkjøpa sine.

søndag 22.11 2020

Takkar av som pastor i Ørsta

Var i mot ordinasjon av kvinner – men Bibelen endra livet til pastor Kjersti

Kjersti Gulli Petersen (57) er den første kvinnelege pastoren i Ørsta frikyrkje si snart 125 år gamle historie. Etter 7,5 år takkar ho av.

torsdag 19.11 2020

Aandahls opna dørene

– Vi føler oss ønskte her

– Innspurten har vore hektisk, men no gler vi oss til å ønske kundane velkomne.

mandag 16.11 2020

Bøndene tek oppgjer med jordvernet i Ørsta

– Det må bli slutt på nedbygginga av landbruksareal

– Kommunen kan ikkje ha ein kort horisont for jordbruksareal. Dei må sjå minst 20–30 år fram i tid.

søndag 15.11 2020

Aandahls opnar snart dørene

Ny klesbutikk på 900 kvadratmeter

lørdag 14.11 2020

Nærmar seg ferdigstilling av Dalevegen 24

– Her vil dei tilsette få mykje betre arbeidsforhold

Det går mot ei stille førjulstid

Julekonsertane vert avlyste, ein etter ein. Førjulstida 2020 vert ikkje som andre år.

torsdag 12.11 2020

Situasjonen for symjebassenget i Ørsta er kritisk

– Kjem ikkje til å ta nokon risiko på vegner av brukarar og tilsette

Ørsta kommune veit ikkje om symjehallen i sentrum vert opna att eller om dei kan forlengje levetida litt.

Ventar krevjande budsjettprosess

– Trur vi endar i Robek til slutt

Per Are Sørheim (H) trur at Ørsta kommune vil hamne i Robek på ny. Politikarane er klare på at årets budsjettprosess vert svært krevjande.

Desse får årets Næringspris

Næringsprisen til Ørsta kommune for 2020 går til Eiksenteret.

onsdag 11.11 2020

Vil stoppe nytt bustadfelt

– Ein katastrofe for sentrumsutviklinga

At Senterpartiet, saman med SV, vil prioritere jordvern framfor byggefelt på Fremre Mo skapte sjokkbølgjer i formannskapet. No skal eit samla kommunestyret avgjere saka.

No er begeret fullt

– Full krise for parketaten

Det er fullstendig krise for parketaten i Ørsta kommune fordi dei har for lite folk.

søndag 08.11 2020

– Eigen gard er draumen

– Draumen er ein eigen gard. Eg er på jakt etter noko, men prisane er høge.

onsdag 04.11 2020

Slaktar Ørsta-bassenget

– Stort sett alle element i anlegget må reknast som utslitne utan noko form for praktisk restlevetid

Symjebassenget ved Ørsta ungdomsskule vert avskilta i konsulentrapport.

– Kven har ansvar for alle leikeområda?

– Kven har ansvar for vedlikehald av alle friområda/leikeområda i bustadfelta?

lørdag 31.10 2020

Messe med smittevern

– Vi har eingongsbestikk og eingongsårar til åresalet

– Vi ynskjer velkomne til ei mest mogleg vanleg misjonsmesse. Og der vi skal halde smittevernreglane.

fredag 30.10 2020

Skateparken er klar og no startar arbeidet med treningsparken

– Eit mekka for aktivitetar!

Med nybaka skulebollar vart torsdag feiring og lovprising av Ørsta aktivitetspark. Skate- parken er no ferdig støypt og om nokre veker skal treningsparken etter planen stå klar.

onsdag 28.10 2020

Færre fødde i Volda – fleire i Ørsta

Talet på fødslar i Møre og Romsdal gjekk ytterlegare ned i 2019. I 2019 vart det fødd 2.537 barn i fylket, som representerer ein nedgang i talet på fødde på 120 barn i forhold til 2018.

tirsdag 27.10 2020

Reagerer etter rapport om ny sentrumsbarnehage

– Dette er ikkje måten å bygge Ørsta-barnehagen på

Ein rapport frå Telemarksforsking viser at det vil vere billegare med ein ny privat sentrumsbarne- hage samanlikna med ein kommunale barnehage. Marit Aklestad (SV) reagerer på premisset for rapporten.

mandag 26.10 2020

Ørkenvandringa for hestesporten er snart over

– Dette vert fantastisk! Heilt fantastisk.

søndag 25.10 2020

Lærling i særklasse

– Bilal var rett og slett for god til at vi kunne sleppe han

– Kva eg likar med å jobbe med blomster? Alt!

lørdag 24.10 2020

Kan ikkje gjere lokale unntak

– Har du ein liten eldstad må du betale avgift

fredag 23.10 2020

Kommunen må omstille seg

– Vi har ikkje råd til alt

Mange årsaker til meirforbruk i helse og velferdstenester

– Velferdsteknologi har ikkje hatt den innsparingseffekten som er lagt til grunn for i budsjettet

tirsdag 20.10 2020

– Vi treng ei betre barnehagedekning

– Det hastar å få ei politisk avklaring på kva løysingar vi ynskjer oss og har råd til.

mandag 19.10 2020

Frp

Vil stoppe kutt hos Ørsta trafikkstasjon

Framstegspartiet vil halde oppe funksjonane ved Ørsta trafikkstasjon. Det går fram av eit forslag partiet har fremja i Stortinget.

søndag 18.10 2020

Vil ha møte med Statens vegvesen om tre i sentrum

– Vi pressar parketaten til randen

TV-aksjonen 18. oktober

Til kamp mot plast i havet

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWF sitt arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober, men i år vil ingen ringe på døra di

Lilli Bendris «heime» i Ørsta

– Eg trudde ikkje at det spirituelle skulle få så stor plass i livet mitt

– Eg har ingen vond oppvekst å grave i. Heldigvis. Eg har hatt det godt.

lørdag 17.10 2020

Ørstingar og voldingar blant dei som pendlar mest

Ørsta og Volda er ein stor integrert arbeidsmarknad med 1.145 pendlarar frå Ørsta til Volda og 741 pendlarar frå Volda til Ørsta.

fredag 16.10 2020

Arbeider med bevaring av arkeologiske funn på Ose

– Funna er unike i skandinavisk samanheng

Torsdag hadde Ørsta kommune møte med Fylkeskommunen og Musea på Sunnmøre. Temaet for møtet var vikingfunna på Ose.

Tatt for bilkøyring i amfetaminrus

torsdag 15.10 2020

Klart nei til refusjonskrava på Ose

– Vi godkjenner ikkje å sende rekning til huseigarane

Vart årets oppdrettar for andre gong

– Dette viser at Ørsta har ei styrke innan fjordhest

Kåre Henning Myklebust og Even Myklebust fekk begge gjeve prisar då Norges Fjordhestlag hadde sitt Haustmøte.

onsdag 14.10 2020

Her kjem det ny klesbutikk

I slutten av november skal den nye butikken til Aandahls opne dørene i Ørsta. Kjeda har god tru på Ørsta og Vikegata.

- Var truande, påstår kyrkjegjengar

Politiet etterforskar tiggar

Mennene i Ørsta heng etter

Nær halvparten av kvinnene over seksten år i Volda har høgare utdanning. Ingen andre kommunar i fylket kjem i nærleiken.

tirsdag 13.10 2020

Stod utan jobb i koronakrisa – no satsar dei saman

– Koronaen gav oss eit spark bak til å realisere det vi har snakka om i fleire år.

Dyr nettleige i Møre og Romsdal

– Må prioritere og utvikle kraftnettet

mandag 12.10 2020

– Vi følgjer berre plan- og bygningslova

– Det er kommunen og Statens vegvesen som har sagt at dei tre bustadhusa ikkje skal få bruke Osvegen som tilkomstveg.

Tatt med svensk forfalska førarkort i Ørsta

Ein mann i 30-åra er tiltalt for å ha vist fram eit forfalska førarkort for politiet i Ørsta.

søndag 11.10 2020

1,3 mill. til inventar og utstyr

Formannskapet rår kommunestyret til å sette av 1.385.000 kroner til inventar og utstyr i D alevegen 24.

lørdag 10.10 2020

På Søre Sunnmøre

Dette er den største tettstaden

Ørsta er den største tettstaden på Sunnmøre. Sjølv om Volda kommune sig forbi Ørsta kommune i folketal, held Ørsta på statusen som den desidert største tettstaden.

Reagerer på refusjonskrav for hus som ligg nært nytt byggefelt

– Aldri hatt ei liknande sak

– Er dette mogeleg? Eg er sjokkert. Er kommunen ført inn i gisselsak vi ikkje kjem oss ut av?

torsdag 08.10 2020

Kan ha funne endå eit gudshus

– Viss dette er kva vi trur, er det like spektakulært som funnet av gudehovet frå vikingtida, fortel arkeolog Søren Diinhoff.

onsdag 07.10 2020

Sjå kven som får koronakompensasjon

Midlar til Volda skisenter, men ikkje Ørsta skisenter

2,8 millionar kroner vert betalt ut i koronakompensasjon til lag og organisasjonar i Volda og Ørsta frå krisepakke 2.

Historia om den samanstifta snora

– Eg ser at snora har blitt lappa saman nokre gonger

Snorklipping høyrer med til merkedagar, men som oftast får snora berre vere med på ei markering. Slik har det ikkje vore i Ørsta kommune.

Skåla for Odin og Jord

– Skål, Odin og Jord, til år og fred. Og alt som ligg i jorda, og som ventar på å kome opp.

Åtvarar mot kattepest i Ørsta

Veterinær Siw Lødemel ved Ørsta og Volda dyreklinikk fortel at det er påvist kattepest i Ørsta. Ho oppfordrar alle katteeigarar til å vaksinere både inne- og utekattar.

Har nytta koronastenginga til oppussing

– Viktig å halde miljøet i gang

Etter haustferien vil Kaihuset igjen opne dørene. No har ungdomane fått ordna lokala etter eigne ønske.

mandag 05.10 2020

Åsatruarane er forsiktige optimistar etter gudehov-funnet i Ørsta

– Funnet kan vere med på å bygge ut det vesle fundamentet vi har

– Det minste som kan gjerast er å markere området.

torsdag 01.10 2020

– Slik har denne «hytta» stått i årtier

– Det er rett og slett stygt. Hadde vore mykje kjekkare, finare og meir nyttig å plassere ein gapahuk på grunnmuren.

onsdag 30.09 2020

Tid for innetrening

– Trygt å trene hos oss

Koronaen stengde treningssentera i vår. Men no når innesesongen byrjar for alvor vil det meste vere som før – i alle fall nesten.

mandag 28.09 2020

Egil og Karen har flytta heim

Blæs liv i Gamle Skrivargarden

– Kan vi gjere dette? tenkte Egil Olsen, då han stod utanfor Gamle Skrivargarden i Volda, ein dag i mai i år. Huset ruva framfor han.

lørdag 26.09 2020

Frå Hovdebygda til Ørsta sentrum

I juli opna Kiropraktor Nilsen dørene til nye lokale midt i Ørsta sentrum.

fredag 25.09 2020

No startar bygginga av Ørsta aktivitetspark

– For eit anlegg det blir!

I månadsskiftet november-desmeber vil Ørsta få eigen utandørs skatepark og treningspark.

Mykje blålys på vegane

torsdag 24.09 2020

Skal vurdere nye tiltak

Kan stenge gater tidlegare på kvelden

Ordførar Stein Aam satsar på samspel for å kome fram til løysingar som innbyggjarar i sentrum og rånemiljøet er nøgde med.

Grøn satsing frå Vik Ørsta

Leverer grøne boltar til Nordøyvegen

60.000 sikringsboltar frå Vik Ørsta med resirkulert plast frå fiske- og oppdrettsnæringa skal nyttast i bygginga av Nordøyvegen.

onsdag 23.09 2020

Uroa for framtida i Ørsta

For Ørsta symjeklubb kom stenginga av bassenget ved Ørsta ungdomsskule som ei stor negativ overrasking. No veit ikkje klubben korleis sesongen skal kome i gang.

tirsdag 22.09 2020

Stort lokalt engasjement rundt cøliaki

"Når du har cøliaki, er maten medisinen din"

Cøliakiveka vart markert nasjonalt sist veke, men i litt andre former grunna korona. – Stadig vert folk nydiagnostisert og mange lever med sjukdomen uoppdaga.

søndag 20.09 2020

Klage frå miljøorganisasjon

– Støy kan handterast gjennom lokale tiltak

Miljøorganisasjonen Grønn framtid ville ha meir skjerming mot støy på Ose. Klagen har ført fram.

lørdag 19.09 2020

Vil utvide

– Ikkje i konflikt med høgderestriksjonane

P E Bjørdal har søkt om utviding i form av både påbygg og tilbygg i Torvmyrvegen. Avinor godkjenner planane, med visse vilkår.

fredag 18.09 2020

Racer-namnet er historie

– Håpar å få fleire folk på Ørsta-kontoret

I januar 2011 vart Racer starta opp i Ørsta og Ålesund. Ni år seinare har verksemda gått frå fire tilsette til å bli ein del av eit stort internasjonalt IT-konsern.

torsdag 17.09 2020

Ny rektor på plass ved Vikemarka skule

– Eg gler meg til å starte skikkeleg og eg har fått ein god velkomst

Måndag gjekk Berit Brunvold inn dørene på Vikemarka skule til sin første dag som ny rektor. Måløyværingen gler seg til å bli kjend med elevar, skulen og dei tilsette.

Møter motstand for mellombels avkøyrsle ved Klubben

– Farleg og uoversiktleg

– Ei ny avkøyring på den smale, bratte og mest uoversiktlege strekninga kan vi ikkje godta.

Ber om krisestøtte

– Heilt naudsynt å halde drifta på trekk og stolheis i gang

Ørsta Skisenter AS søkjer Ørsta kommune om ein halv million kroner i krisestøtte.

Lanserte eTorg for dei sju kommunane på Søre Sunnmøre

– Kjem alle til nytte

No blir det sjølvbetening av mange kommunale tenester gjennom Søre Sunnmøre eTorg.

tirsdag 15.09 2020

Ryddar i sentrum

– Snus og sneipar er det nok av

Sidan 5. september har det blitt gjennomført ryddedugnad i Ørsta. I sentrumsområdet er det spesielt to ting som berre blir kasta på bakken.

Hamneparken eller Tussaparken

– Er det like lett å skifte namn som å skifte skjorta?

mandag 14.09 2020

Ørsta kulturhus står overfor eit vegskilje

– Ein unik sjanse til å samle kulturen i bygda på ein stad

– Draumen er store opne vindauge som opnar kulturhuset opp mot verda. Ein stad der det yrer av liv frå tidleg morgon til sein kveld. Ein stad der ung og gammal finn like stor glede av å vere.

lørdag 12.09 2020

Barn og unge i Ørsta las 219.070 sider i sommar

Årets Sommarles i regi av biblioteka er no avslutta, og i Ørsta deltok 195 born.

Stram tidsplan for Ørsta kulturhus

– Om det er økonomisk forsvarleg med eit nybygg vil det gje eit kombiegg av moglegheiter

For å følgje fylkeskommunen sitt arbeid med ny vidaregåande skule bør politikarane i Ørsta ha bestemt seg for renovering eller nybygg før 1. desember.

fredag 11.09 2020

Politiet takkar for hjelpa i Maja-saka

– Mange har strekt seg langt for å finne ei løysing. Vi i politiet klarer oss ikkje åleine i ei slik sak

– At saka vart løyst var viktig for pårørande og lokalsamfunnet. Frå heile Møre og Romsdal politidistrikt vil vi takke alle som bidratt i arbeidet.

Asfalterer for millionar

– Dette vert eit arbeid til stor samfunnsnytte. Det har mykje å seie for bygdene

I løpet av året vert det asfalt på mest heile den 9,5 km lange Standalvegen. Då vil kommunen ha brukt nærmare 26 millionar kroner på prosjektet.

– No er det berre å byggje bustader i Ørsta sentrum

– Dei som ynskjer å utvikle bueiningar i Ørsta sentrum, kan berre setje i gang. Avgjerda i departementa har mykje å seie for utviklinga av Ørsta sentrum.

Om marin forsøpling

– Det er ikkje håplaust, då hadde eg ikkje jobba med dette

– I all hovudsak er det vårt eige søppel vi ryddar opp. Vi kan ikkje klage på havstraumar eller avfall frå andre land.

Småjobbsentralen inviterer til ryddedugnad

torsdag 10.09 2020

Millionar til Vikeparken, som blir Tussaparken

Til 17. mai 2021 skal Vikeparken framstå i ny skrud, med diger geoball, trampoliner, vassleikeområde, klatrestativ og mykje anna kjekt. Og parken får det nye namnet Tussa-parken.

Ørsta-bedrift får oppdrag i Asker

Marina Solutions AS har inngått avtale om utbygging av Vollen Marina i Asker.

Her vert det parkeringsplassar

«Paraplyhuset» i Vikegata er rive. No vert det parkeringsplassar.

onsdag 09.09 2020

Desse får selje alkohol i Ørsta kommune

– Området må vere tydleg avgrensa

Det har blitt gitt tretten salsløyve for alkohol og tretten alminnelege skjenkeløyve frå politikarane. Ved Fru Svendsen ber dei om ei tydeleg avgrensing av skjenkeområde utandørs.

mandag 07.09 2020

Ørsta kulturhus

– Slik eg ser det bygger vi no skule og kulturhus for dei neste 75 åra

Det store spørsmålet denne hausten kan fort bli det skal byggast eit nytt kulturhus i Ørsta eller om ei renovering er den mest fornuftige løysinga.

lørdag 05.09 2020

Vil ha lokal forskift om bandtvang i Ørsta

fredag 04.09 2020

Får bruke folkehøgskulen til konfirmasjon

Lite aktuelt med interkommunalt samarbeid no

Volda kommunestyre ønskjer ei felles kommunal teneste for geodata i Ørsta og Volda, men Ørsta seier nei – førebels.

Feiing berre ved utvendig tilkomst

– Vi går ikkje inn i hus grunna smittefare

Koronarestriksjonar gjeld og for feietenesta. Eit av tiltaka som er innført er at feiarane ikkje går inn i bustadar.

torsdag 03.09 2020

Over 10 millionar kroner til breibandutbygging

Sjå kven som får breiband i Volda og Ørsta

– Med den løyvinga som kultur, næring og folkehelseutvalet gjorde tysdag, skal alle husstandar i Ørsta få breiband.

onsdag 02.09 2020

Eurospar har bygd om heile butikken

– Kundane fortener ei enklare handlerunde

Eit omfattande ombyggingsarbeid har blitt gjennomført for Eurospar i Ørsta. No ser tilsette og eigarar fram til å vise resultatet for kundane.

mandag 31.08 2020

66 ungdomsskuleelevar klare for ein aktiv haust

torsdag 27.08 2020

Stadig fleire elsyklar på vegane i Volda og Ørsta

– Elsykkelen har i aller høgste grad innfridd forventningane

I staden for å kjøpe bil nummer to vel stadig fleire å gå til innkjøp av elsykkel. Øystein Hjertvik Urke (34) er ein av dei som bruker elsykkel for å kome seg på jobb i Volda.

Kulturskulen vil rekruttere til dei klassiske instrumenta

– Vi skulle gjerne fylt opp alle plassane

Vårsemesteret vart amputert for kulturskulen. No skal lærarane på ein liten sjarmoffensiv til skulane for å vise fram kva skulen kan tilby.

Hjortejakta startar komande veke

– Vi ber om at desse dyra ikkje vert skotne

torsdag 20.08 2020

150.000 kroner til kulturscene i Ørsta sentrum

Stødt AS er tildelt 150.000 kroner til oppstart av kulturscene i Ørsta sentrum. I tillegg er det løyvd midlar frå næringsfondet til skredkartlegging.

Nystarta fond inn i Ørsta-bedrift

Novela Kapital går inn på eigarsida i Ørsta-bedrifta PE Bjørdal AS. Dette er fondet si første investering.

190 industritilsette i Volda og Ørsta kan takast ut i streik

– Vi er klare til å streike

– Akkurat no er det heilt stilt. Vi veit ikkje noko og ventar på beskjed frå meklinga.

Vil legge ned kortbaneflyplassar:

– Forslaget er heilt feil

Eit ekspertutval meiner at det optimale er færre flyplassar i Noreg. Fleire tek no til motmæle.

onsdag 19.08 2020

Koronastøtte til lokalt næringsliv

– No handlar det om å hjelpe næringslivet over kneika

600.000 kroner er sett av i kommunen sitt næringsfond til særskilt koronastøtte. Maksgrensa er sett til 80.000 kroner.

Omlastingsstasjon i drift i 2020

– Tre månader med drift neste år

Ny omlastingsstasjon for avfall på Melsgjerdet skal stå ferdig hausten 2021.

tirsdag 18.08 2020

Framskriving av folketalet

Volda blir større enn Ørsta

I 2050 vil Volda kommune ha fleire innbyggjarar enn Ørsta kommune. Det går fram av Statistisk sentralbyrå sine ferskaste framskrivingar.

onsdag 12.08 2020

Auka bussfrekvens mellom Ørsta og Volda

Møre og Romsdal fylkeskommune innfører tjueminutts bussavgangar mellom Ørsta og Volda i rush-tida.

tirsdag 11.08 2020

Maline reddar livet til heimlause kattar

– Behovet for fosterheimar er stor og kapasiteten er allereie sprengd

– Eit nært forhold til dyr har eg alltid hatt, spesielt kattar. Heilt sidan eg fekk min første katt då eg var fire-fem år, har dyrestell vore ei stor interesse for meg, seier Maline Manseth Rebbestad.

mandag 10.08 2020

Folkemøte om biogass

– Vil i første omgang kunne ta imot 100 deltakarar

søndag 09.08 2020

Birøktar med bier på lyngtrekk

– Eg har to bigardar i Ørsta kommune der dei ligg fritt, fint og landleg til

Birøkting er meir enn ein hobby for ørsting og sjukepleiar Nina Iren Måseidvåg.

fredag 07.08 2020

Auke i omsetning og fleire handlande for Alti i juni og juli

– Det er ikkje noko som gler oss meir og det betyr enormt mykje

Noregsferie har ført mange turistar til Ørsta. Saman med god lokalhandel har det ført til auke i omsetninga for Alti og fleire besøkande.

Noregsferie og stengde grenser fører til auka sal i Ørsta

Utsalet til Vinmonopolet i Ørsta har sidan korona trefte Norge midt i mars, auka salet med 13 prosent.

mandag 03.08 2020

Desse eigedomane skifta eigar i juli

lørdag 01.08 2020

Juni var unormal varm, medan juli vart våt:

– Vi har fått mykje meir nedbør enn vi skulle ha fått

– Normalt skal det ha kome 968 mm med nedbør ut juli månad, men i år er totalen 1730 mm.

fredag 31.07 2020

Vil halde Jesus-marsj i Ørsta og Volda

For tredje året på rad skal det haldast Jesus-marsj i Ørsta og Volda.

torsdag 30.07 2020

Bilbransjen tilbake til normalen etter koronanedstenginga

– Vi har selt mykje bruktbilar, men nybilsalet og har tatt seg opp

Dei lokale bilforhandlarane var optimistiske sjølv om koronasituasjonen førte til permitteringar og uvisse. No er dei fleste tilsette tilbake i jobb og salet av bilar, spesielt bruktbilar, er godt.

tirsdag 28.07 2020

Skal kartlegge skredfare i Volda og Ørsta

mandag 27.07 2020

Stor auke i talet på pakkar i ferien

– Hyllene er fulle

tirsdag 14.07 2020

Snart vert det skatepark ved Ørstahallen

torsdag 09.07 2020

2.000 kryssar kommunegrensa kvar dag

Vi pendlar til kvarandre

tirsdag 23.06 2020

Marie, Nikolai og Amanda vann skrivetevling

– Eg har alltid skrive mykje, gjerne om saker som engasjerer meg

Vinnarane i Ørsta mållag si Skrivetevling 2020 for 10.klassingane er Marie Mo Bergli, Nikolai Mork Rogne og Amanda Langlo Moe.

Advokatfirmaet Lundberg og Langva AS

Utvidar verksemda

– Det er ikkje slik at vi som advokatfirma nødvendigvis skal ta med våre klientar til retten. Faktisk er målet å få til ei løysing før det kjem så langt.

lørdag 20.06 2020

Symjebasseng i Ørsta

Planlegging i 2021 og bygging i 2022

fredag 19.06 2020

Koronamidlar kjem ungdomen til nytte

No blir det aktivitetspark ved Ørstahallen

Bekymra for potensielt nytt kulturhus

– Er redd for at vi ikkje har noko val når vi får att saka

onsdag 17.06 2020

Treningssentera opna dørene att måndag

– Å ikkje kunne trene her har vore eit sakn

mandag 15.06 2020

Vil lage steintrapp i Fonnvernet

Måtte dempe fleire festar

søndag 14.06 2020

«Dengang da Ørstavik var et livlig turistsentrum»

Aud Farstad står bak boka om Amanda Olsen, som var ei føregangskvinne innan journalistikken. I arbeidet kom ho over eit intervju frå Ørsta som ikkje vart med i boka.

lørdag 13.06 2020

19 fuglar og reir finn sin plass i Fonnvernet

– Finn du fuglane?

– Her skal linerla ligge og der står jaggu det ei ekte linerle og ventar.

Vil ha turnhall i gamle Ørstahallen:

– Skal Ørsta kommune satse på turn må dei vere med oss på dette

fredag 12.06 2020

Renovering av Ørsta kulturhus ikkje tilrådd:

Kan bygge nytt kulturhus

torsdag 11.06 2020

Sesongstart måndag

Må innskrenke fisket i Ørstaelva

106.000 lakseyngel er sett ut i Ørstaelva i år. Det kan trengast for gytebestanden er så låg at fisket vert innskrenka.

Lovprisar Ørsta vgs-prosjektet

– Det er vanskeleg å gje uttrykk for kor store dei positive effektane vil verte for Ørsta sentrum.

Seks køyreforbod i Ørsta

Tatt med 900 kilo overlast

tirsdag 09.06 2020

Sluttar etter fire veker

mandag 08.06 2020

Maja-saka

– Nye søk skjer så snart dette er forsvarleg

torsdag 04.06 2020

Over 20 millionar i koronamidlar

Osbrua har kortare levetid enn venta

– Bygging av ny Osbru må skje innanfor eit relativt kort tidsperspektiv

– Verdiskaping må ligge att i kystsamfunna

Vil ha tydlegare kommunedirektør

– Det er nesten slik at folk lurer om det har gått i pluss eller minus

Per Are Sørheim (H) gav klar beskjed om at han ønsker at kommunedirektøren og økonomileiaren er tydlegare i den økonomiske rapporteringa.

onsdag 03.06 2020

- Har fått varsel om steinkasting, fysisk sjikanering og verbale trugslar

mandag 01.06 2020

Ørsta kommune må omstille

– Brukar ein meir enn tildelt budsjett, bryt ein kommunelova

Ørsta kommune:

Utfordringar med å halde drifta innanfor

søndag 31.05 2020

Her blir det uteservering

torsdag 28.05 2020

Leiar i Ørsta Røde Kors Hjelpekorps fortvilar

– Vi får ikkje kompensert noko av inntektsbortfallet

Ørsta Røde Korps Hjelpekorps har mist avgjerande inntekter.

onsdag 27.05 2020

Fotballfritidsordninga utvidar tilbodet

onsdag 01.04 2020

Vil ha alle grunneigarane med før politisk handsaming

Turveg til Åmskaret utsett

tirsdag 31.03 2020

Misnøye med nye SFO-vedtekter

– Grunnen til å endre på vedtektene må vere å få fleire til å delta, slik er det ikkje her

– Vi føler at vi ikkje fekk debattert saka om nye SFO-vedtekter på ein skikkeleg måte.

Reagerer på møtepraksis

– Eg fekk først vite at formannskapet skulle opptre som kommunestyre då eg kom på møtet

mandag 30.03 2020

La ut lenser i Vikeelva

lørdag 28.03 2020

Ordførar Stein Aam

– Ørstingar står godt i blesten

Når ordførar Stein Aam skal kople ut, skjer det anten gjennom fjøsarbeid eller med ski på beina i retning Åmskaret. Dei siste par vekene er det nettopp dette som har fått dagane til å henge saman.

fredag 27.03 2020

Kystvakta på besøk