Eg har hatt gleda og æra av å vere trenar for Hovdebygda og Mork sitt J15-lag sidan dei gjekk i fyrste klasse på barneskulen. Frå dei spente og forventningsfulle møtte opp på fyrste trening, med strikk i håret og eit fast grep om mamma eller pappa si trygge hand. Somme blei fort varme i trøya, andre trengde meir tid. Ein sko som plutseleg fauk i lufta saman med ballen, og nesten trefte trenaren i hovudet, fekk fort fram smilet på alle, og leiken var i gang.

Lagbygging

No, nokre år seinare, har somme gitt seg med fotball. Andre har kome til. Tal spelarar er omtrent det same, elleve til saman. Leiken er framleis veldig viktig for denne gjengen. Humør og glimt i auget må til, samstundes som vi stiller krav til kvarandre på trening og i kamp. Fokus har heile tida vore utvikling og lagbygging. Bruk av minibuss på bortekampar har vore ein stor suksess. Sesongen 2016 enda med ein flott andreplass på tabellen i klasse J15, bak suverene Aksla. Jentene viste mykje godt spel, god lagmoral og ståpåvilje, og mange jamne kampar bikka i vår favør. Eit anna høgdepunkt for mange var Futsal Cup andre helga i november. Sportsleg gjekk det ikkje så bra, men helga var likevel uvurderleg for laget. Endeleg ein etterlengta overnattingstur med det sosiale i fokus. Stort var det definitivt også å få eit treningsøkt med landslagssjef Roger Finjord (no slutta i stillinga) i samband med at damelandslaget spelte EM-kvalifiseringskamp på Høddvoll i september.

Nye mål

Jentene har no sett seg nye mål, og har i fellesskap notert ned kva som er viktig for neste sesong. Dei vil halde saman og ha det kjekt i lag. Dei skal trene mykje og godt, ingen må slutte og dei vil på Norway Cup i 2017. Det var elles her kontakten med Finjord blei oppretta, under deltaking på verdas største fotballturnering i fjor. Etter ein fantastisk motiverande og inspirerande «peptalk» frå Roger før siste kamp i puljespelet (etter uavgjort og tap), gjekk jentene frå siger til siger og stod til slutt att som vinner av B-sluttspelet. Dette var ei stor oppleving både for jentene og alle som følgde laget gjennom ei minnerik veke sommaren 2015. Vi satsar på å skape nye gode minne neste år.

Rollemodellar

Som det eldste jentelaget til Hovdebygda/Mork er spelarane gode rollemodellar for dei yngste jentene i dei to samarbeidsklubbane. Av 160 aktive i alderen 6-16 år, er 75 jenter (kring 47 prosent)! Fleire av jentene har også vore trenarar for dei yngste jentelaga, stilt som instruktørar på fotballskulen i Hovdebygda, og ikkje minst ved oppstart for 6-åringane i vår gjorde dei ein kjempeinnsats. Eit engasjement som gjer meg som trenar veldig stolt. Mange er også ivrige dommarar, og bidreg både på miniturneringar og seriekampar for dei yngre laga. To av jentene har også delteke på trenarkurs i haust. Hektisk, men kjekt.

Ein anna ting som var viktig for jentene før neste sesong, er at trenaren blir med vidare. Det er ein avtale.

Rune Johnsen, trenar Hovdebygda/Mork J15

Landskamp: Det er viktig å gjere ting saman også utanfor bana. Her på landskamp på Høddvoll. Foto: Rune Johnsen